Farmakologia - SKRÓTY RECEPTUROWE

5  1    85 flashcards    perry694
print play test yourself
 
Question Answer
po
start learning
a (a)
w równych częściach
start learning
aa (ana partes aequales)
ocet
start learning
Acet. (Acetum)
kwas
start learning
Acid. (Acidum)
do (w)
start learning
ad (ad)
dodaj, dodać
start learning
add. (adde, addetur)
do opłatków
start learning
ad caps. amyl. (ad capsulas amylaceas)
do kapsułek żelatynowych
start learning
ad caps. gelat. (ad capsulas gelatinosas)
dowolnie, według uznania
start learning
ad lib. (ad libitum)
do rąk lekarza
start learning
ad m. med. (ad manus medici)
do użytku własnego
start learning
ad us. propr. (ad usum proprium)
do użytku zewnętrznego
start learning
ad us. exter. (ad usum externum)
do użytku wewnętrznego
start learning
ad us. inter. (ad usum internum)
do użytku weterynaryjnego
start learning
ad us. vet. (ad usum veterinarium)
do naczynia szklanego
start learning
ad vitr. (ad vitrum)
biały
start learning
alb. (albus)
ampułka
start learning
Amp. (Ampulla)
woda
start learning
aq. (aqua)
woda destylowana
start learning
aq. dest. (aqua destillata)
woda dwukrotnie destylowana
start learning
aq. bidest. (aqua bidestillata)
woda do wstrzykiwań
start learning
aq. pro ini. (aqua pro iniectione)
pręcik
start learning
Bacill. (Bacillus)
balsam
start learning
Bals. (Balsamum)
kęs
start learning
Bol. (Bolus)
prędko!
start learning
C.! (Cito!)
z
start learning
c. (cum)
kapsułka
start learning
Caps. (Capsula)
żrący
start learning
caust. (Causticus)
natychmiast!
start learning
Citis.! (Citissime!)
złożony
start learning
comp. (compositus)
stężony
start learning
conct. (Concentratus)
kora
start learning
Cort. (Cortex)
daj, wydaj
start learning
D. (Da, Detur)
odwar
start learning
Dct. (Decoctum)
daj takich dawek
start learning
D.t.d. (Dentur tales doses)
rozcieńczony
start learning
dil. (dilutus)
drażetka
start learning
Drag. (Dragetta)
podziel na równe częci
start learning
div. in part. aeq. (divide in partes aequales)
plaster
start learning
Empl. (Emplastrum)
wykrztuśny
start learning
expect. (expectorans)
zawiesina
start learning
Emuls. (Emulsio)
tuż przed użyciem
start learning
ex. temp. (ex tempore)
wyciąg
start learning
Extr. (Extractum)
zrób
start learning
f. (Fiat)
kwiat
start learning
Fl. (Flos)
płynny
start learning
fluid., fid. (fluidus)
liść
start learning
Fol. (Folium)
owoc
start learning
Fr. (Fructus)
gałka, globulka
start learning
Glob. (Globulus)
ziele, trawa
start learning
Hb., H-ba (Herba)
w
start learning
in (in)
napar
start learning
Inf. (Infusum)
zastrzyk
start learning
Ini. (Iniectio)
według reguł sztuki
start learning
l.a. (lege artis)
opakowanie orginalne
start learning
Lag. orig. (lagena originalis)
mazidło
start learning
Lin. (Linimentum)
płyn
start learning
Liq. (Liquor)
Zmieszaj. Daj. Oznacz.
start learning
M. D. S. (Misce.Da. Signa.)
zmieszaj, zrób
start learning
M.f. (Misce fiat)
mieszanina
start learning
Mixt. (Mixtura)
kapsułka opłatkowa
start learning
Obl. (Oblata)
olej
start learning
Ol. (Oleum)
dla mnie
start learning
pro me (pro me)
proszek
start learning
Pulv. (Pulvis)
ile trzeba
start learning
q. s. (quantum satis)
pigułka
start learning
Pil. (Pilula)
strącony
start learning
praec. (praecipitatus)
korzeń
start learning
Rad. (Radix)
powtórzy
start learning
rep., repet. (Repetatur)
kłącze
start learning
Rhiz. (Rhizoma)
nasienie
start learning
Sem. (Semen)
suchy
start learning
sicc. (siccum)
oznacz
start learning
S. (Signa)
syrop
start learning
Sir. (Sirupus)
nazwa własna
start learning
S. n. (Suo nomine)
roztwór
start learning
Sol. (Solutio)
ziółka
start learning
Spec. (Species)
zwykły, prosty
start learning
spl., simp. (simplex)
wyjałowiony
start learning
steril. (sterilisatus)
sok
start learning
Succ. (Succus)
zawiesina
start learning
Susp. (Suspensio)
czopki
start learning
Supp. (Suppositoria)
tabletka
start learning
Tabl. (Tabuletta)
nalewka
start learning
Tct., T-ra (Tinctura)
maść
start learning
Ung. (Unguentum)

Ad usum proprium i inne zwroty recepturowe. Fiszki dla studentów farmacji i farmakologii

Studenci farmakologii mają przed sobą niemały trud uczenia się profesjonalnych pojęć farmakologii stosowanej. Muszą przecież oni opanować nie tylko same zakresy nazw i rekomendacji czynności aptecznych, ale i ich łacińskie nazwy. W literaturze fachowej, zwłaszcza tej nieco starszej, podaje się przecież wyłącznie łacińskie nazewnictwo. Także wielu tradycjonalistów, spośród wykładowców polskich akademii medycznych, wymaga od studentów znajomości terminów w łacinie medycznej. Z pomocą studentów farmakologii przychodzą fiszki przygotowane tak, aby przyswojenie łacińskich zwrotów recepturowych mogło być jak najmniej uciążliwe i stresujące. Lewa kolumna fiszek zawiera polski zwrot, na przykład: "do użytku własnego", prawa jego skrót, stosowany w literaturze naukowej, a niekiedy także w zapisach recepturowych i na receptach dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku uniwersyteckich aptek szpitalnych: "ad us. propr." i jego pełne, łacińskie rozwinięcie: "ad usum proprium". Ta metoda zapisu, skrótu i pełnej łacińskiej nazwy pozwala uczyć się szybko i skutecznie, niełatwych przecież zbitek słownych, których farmaceutyczne i farmakologiczne zastosowanie jest podstawą edukacji medycznej studentów farmacji i farmakologii w Polsce.

Słownictwo laboratoryjne użyteczne w farmacji, farmakologii i aptece

Zestaw fiszek wzbogacony został także wyborem najbardziej podstawowego słownictwa laboratoryjnego, a więc słówek typu: woda, butelka, roztwór. Ich łacińskie nazwy, zanim pamięć studencka przyswoi je już na stałe, także sprawiają szereg trudności. Fiszki powstały po to, aby pomóc je przezwyciężyć i cieszyć się dalszymi etapami edukacji wraz z perfekcyjną znajomością łaciny medycznej.

You must sign in to write a comment