Farmakologia - SKRÓTY RECEPTUROWE

5  1    85 flashcards    perry694
 
Question
Answer


w równych częściach
start learning
aa (ana partes aequales)

Acet. (Acetum)

Acid. (Acidum)

ad (ad)

dodaj, dodać
start learning
add. (adde, addetur)

do opłatków
start learning
ad caps. amyl. (ad capsulas amylaceas)

do kapsułek żelatynowych
start learning
ad caps. gelat. (ad capsulas gelatinosas)

dowolnie, według uznania
start learning
ad lib. (ad libitum)

do rąk lekarza
start learning
ad m. med. (ad manus medici)

do użytku własnego
start learning
ad us. propr. (ad usum proprium)

do użytku zewnętrznego
start learning
ad us. exter. (ad usum externum)

do użytku wewnętrznego
start learning
ad us. inter. (ad usum internum)

do użytku weterynaryjnego
start learning
ad us. vet. (ad usum veterinarium)

do naczynia szklanego
start learning
ad vitr. (ad vitrum)

alb. (albus)

Amp. (Ampulla)

aq. (aqua)

woda destylowana
start learning
aq. dest. (aqua destillata)

woda dwukrotnie destylowana
start learning
aq. bidest. (aqua bidestillata)

woda do wstrzykiwań
start learning
aq. pro ini. (aqua pro iniectione)

Bacill. (Bacillus)

Bals. (Balsamum)

Bol. (Bolus)

C.! (Cito!)

c. (cum)

Caps. (Capsula)

caust. (Causticus)

natychmiast!
start learning
Citis.! (Citissime!)

comp. (compositus)

conct. (Concentratus)

Cort. (Cortex)

daj, wydaj
start learning
D. (Da, Detur)

Dct. (Decoctum)

daj takich dawek
start learning
D.t.d. (Dentur tales doses)

rozcieńczony
start learning
dil. (dilutus)

Drag. (Dragetta)

podziel na równe częci
start learning
div. in part. aeq. (divide in partes aequales)

Empl. (Emplastrum)

wykrztuśny
start learning
expect. (expectorans)

Emuls. (Emulsio)

tuż przed użyciem
start learning
ex. temp. (ex tempore)

Extr. (Extractum)

f. (Fiat)

Fl. (Flos)

fluid., fid. (fluidus)

Fol. (Folium)

Fr. (Fructus)

gałka, globulka
start learning
Glob. (Globulus)

ziele, trawa
start learning
Hb., H-ba (Herba)


Inf. (Infusum)

Ini. (Iniectio)

według reguł sztuki
start learning
l.a. (lege artis)

opakowanie orginalne
start learning
Lag. orig. (lagena originalis)

Lin. (Linimentum)

Liq. (Liquor)

Zmieszaj. Daj. Oznacz.
start learning
M. D. S. (Misce.Da. Signa.)

zmieszaj, zrób
start learning
M.f. (Misce fiat)

mieszanina
start learning
Mixt. (Mixtura)

kapsułka opłatkowa
start learning
Obl. (Oblata)

Ol. (Oleum)

pro me (pro me)

Pulv. (Pulvis)

ile trzeba
start learning
q. s. (quantum satis)

Pil. (Pilula)

praec. (praecipitatus)

Rad. (Radix)

rep., repet. (Repetatur)

Rhiz. (Rhizoma)

Sem. (Semen)

sicc. (siccum)

S. (Signa)

Sir. (Sirupus)

nazwa własna
start learning
S. n. (Suo nomine)

Sol. (Solutio)

Spec. (Species)

zwykły, prosty
start learning
spl., simp. (simplex)

wyjałowiony
start learning
steril. (sterilisatus)

Succ. (Succus)

Susp. (Suspensio)

Supp. (Suppositoria)

Tabl. (Tabuletta)

Tct., T-ra (Tinctura)

Ung. (Unguentum)

Ad usum proprium i inne zwroty recepturowe. Fiszki dla studentów farmacji i farmakologii

Studenci farmakologii mają przed sobą niemały trud uczenia się profesjonalnych pojęć farmakologii stosowanej. Muszą przecież oni opanować nie tylko same zakresy nazw i rekomendacji czynności aptecznych, ale i ich łacińskie nazwy. W literaturze fachowej, zwłaszcza tej nieco starszej, podaje się przecież wyłącznie łacińskie nazewnictwo. Także wielu tradycjonalistów, spośród wykładowców polskich akademii medycznych, wymaga od studentów znajomości terminów w łacinie medycznej. Z pomocą studentów farmakologii przychodzą fiszki przygotowane tak, aby przyswojenie łacińskich zwrotów recepturowych mogło być jak najmniej uciążliwe i stresujące. Lewa kolumna fiszek zawiera polski zwrot, na przykład: "do użytku własnego", prawa jego skrót, stosowany w literaturze naukowej, a niekiedy także w zapisach recepturowych i na receptach dla pacjentów, zwłaszcza w przypadku uniwersyteckich aptek szpitalnych: "ad us. propr." i jego pełne, łacińskie rozwinięcie: "ad usum proprium". Ta metoda zapisu, skrótu i pełnej łacińskiej nazwy pozwala uczyć się szybko i skutecznie, niełatwych przecież zbitek słownych, których farmaceutyczne i farmakologiczne zastosowanie jest podstawą edukacji medycznej studentów farmacji i farmakologii w Polsce.

Słownictwo laboratoryjne użyteczne w farmacji, farmakologii i aptece

Zestaw fiszek wzbogacony został także wyborem najbardziej podstawowego słownictwa laboratoryjnego, a więc słówek typu: woda, butelka, roztwór. Ich łacińskie nazwy, zanim pamięć studencka przyswoi je już na stałe, także sprawiają szereg trudności. Fiszki powstały po to, aby pomóc je przezwyciężyć i cieszyć się dalszymi etapami edukacji wraz z perfekcyjną znajomością łaciny medycznej.

You must sign in to write a comment