Unia Europejska

 0    64 flashcards    morrocotuda7
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy i gdzie Churchill zaporoponował utworzenie Zjednoczonych Stanów Europy
start learning
1946, w Zurychu
Plan Marshalla
start learning
1947, po skutkach II wojny pomoc gospodarcza dla Europy
Beneluks
start learning
organizacja gospodarcza, 1944 unia celna, 1958 umowa, 1960 wejscie w zycie
Rada Europy - kto powołał i w którym roku
start learning
5 maja 1949, 10 państw - Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Dania, Norwegia, Szwecja, Włochy
siedziba Rady Europy
start learning
Strasburg
kto nie należy do Rady Europy
start learning
Białoruś, Kosowo
Utoworzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego
start learning
1949
siedziba NATO
start learning
Paryż, po 1967 Bruksela
Państwa założycielskie NATO
start learning
Islandia, Wielska Brytania, Portugalia, Norwegia, Dania Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Włochy + Kanada i Stany Zjednoczone
Sekretarz Generalny Nato
start learning
Anders Fogh Rasmussen Dania, od 2009roku na
Ojcowie Europy 1
start learning
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schuman
Ojcowie Europy 2
start learning
Jean Monnet, Paul Spaak
Ojcowie Europy 3
start learning
Charles de Gaulle, Pius XII
kto doprowadził do założenia EWWiS i co wyznawali
start learning
chrześcijanska demokracja, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman
Plan Schumana
start learning
9 maja 1950plan współpracy francusko niemieckie w dwóch najważneijszych sektorach gospodarczych
Ile państw i w którym roku został podpisany traktat paryski
start learning
6, 1951
w którym roku wszedł w życie traktat paryski
start learning
1952 23 lipca na 50 lat
czego dotyczył traktat paryski
start learning
umowa o powołanie EWWiS
w którym roku podpisano traktaty rzymskie
start learning
1957
w którym roku weszły w zycie traktaty rzymskie
start learning
1.01.1958
czego dotyczyły traktaty rzymskie
start learning
powołania EUropejska Wspólnoyta Gospodarcza
EWG- ile państw powołało i czego dotyczyła
start learning
6, budowa wspólnego rynku, unia celna, wspólna polityka rolna
EWEA - co to?
start learning
Europejska Wspólnota Energii Atomowej
EWEA kiedy powstała
start learning
1957 (traktaty rzymskie)
Kiedy został podpisany Traktat Fuzyjny a kiedy wszedł w życie
start learning
1965, 1967
co oznaczał traktat fuzyjny
start learning
traktat ustanawiał jedną radę i jedną komisję wspólnot europejskich połączenie organów wykonawczych: EWG+EWWiS+EWEA = Wspólnota Europejska
kiedy nastąpiło pierwsze rozszerzenie wspólnot Europejskich
start learning
1973
jakie państwa w 1973
start learning
Wielka Brytania, Dania, Irlandia (9)
W którym roku pierwsze wybory do PE
start learning
1979
siedziba Parlamentu Europejskiego, rok powstania (a w polsce?)
start learning
Strasburg, 1962, (2005)
1981
start learning
Grecja (10)
1986
start learning
Hiszpania, Portugalia (12)
dlaczego Grecje, Hiszpanie i Portugalie przyjęto później?
start learning
Bo rządzili w nich dyktarorzy. W Hiszpanii Francisco Franco, w Portugalii Antonio Salazar, w Grecji- czarni pułkownicy. Franco zmarł w 1975 i wtedy DEMOKTRATYZACJA Hiszpanii. w Grecji Reżim upadł w 1972 i próba przyłączenia Cypru, groźba wojny z turcją, czerwone goździki - Portugalia
kiedy wszedł w życie europejski system walutowy
start learning
1979
kiedy podpisano Jednoliyty Akt Europejski
start learning
1986, modyfkował traktaty rzymskie. wzmacniał role PE i KE
Schengen podpisanie, państwa
start learning
14. czerwca 1985 (6-wlk brytania)
Kiedy Jednolity AKt wszedł w życie
start learning
1987
Zjednoczenie niemiec?
start learning
1990 3 października
Traktat z Maastricht podpisanie (gdzie leży Maastrichht)
start learning
7 lutego 1992 (Holandia)
Czego dotyczył Traktat z Maastricht
start learning
-wprowadzil okreslenie unia europejska - zapowiedzial wspólną walutę - wprowadził obywatelstwo europejskie - ustanowił nowe konstytucje (Komitet Regionów) i ERPO - ustanowił 3 filary
Kiedy Traktat z Maastricht wszedł w życie
start learning
1 listopada 1993
1995
start learning
Austria, Finlandia, Szwecja (15) Norwegowie odrzucili w referendum.
Kiedy weszło w życie porozumienie z Schengen
start learning
26. marca. 1995
kto wszedł w układ z schengen w 1995
start learning
wszystkie państwa unii oprócz wlk brytanii i irlandii
Traktat amsterdamski kiedy podpisany
start learning
2.10.1997
czego dotyczył traktat amsterdamski
start learning
reforma unii europejskiej, zmiana zagadnien w filarach, wzmocnienie pozycji ETS
kiedy wszedł w życie traktat amsterdamski
start learning
1 maja 1999
Kiedy utworzono i gdzie ma siedzibę EBC
start learning
1998 we Frankfurcie nad Menem
traktat nicejski podpisanie
start learning
26. lutego. 2001
traktat nicejski czego dotyczył
start learning
nowelizował Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht) przygotowanie do rozszerzenia Unii o 10 kolejnch państw
traktta nicejski kiedy wszedł w zycie
start learning
2003
kiedy weszło do obiegu gotówkowego euro
start learning
2002
2004
start learning
Polska, Litwa, Łotwa Estonia, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta, Cypr
kiedy odrzucono projekt konstytucju unii europsjekiej i dlaczego
start learning
2005, REFERENDA WE FRANCJI I HOLANDII
Traktat Akcesyjny pospisanie
start learning
2003, Ateny
pomiędzy kim podpisany był traktat akcesyjny
start learning
10+UE
2007
start learning
Rumunia i Bułgaria
Kiedy podpisano traktat lizboński
start learning
13 grudnia 2007
kiedy wszedł w życied traktat lizboński
start learning
1 grudnia 2009
1 filar unii europejskiej
start learning
Wspólnota Europejska - Unia Gospodarcza i Walutowa
2 filar unii europejskiej
start learning
wspolna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa
3 filar unii europejskiej
start learning
wymair sprawiedliwosci i sprawy wewnetrzne
dlacyego w 2008 irnaldia odryucila traktat lizbonski
start learning
bo aby ratyfikowac musialo byc rpzeprowadzone referendum a rządy nie dopuscily
Założenia traktatu lizbońskiego
start learning
nadanie UE osobowości prawnej utworzenie Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej na 2,5lat utworzenie Ministra Spraw Zagranicznych zlikwidowano system filarowy, nadano prawny charakter karcie praw podstawowych

You must sign in to write a comment