Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej

 0    14 flashcards    matiiixxxx
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Co to jest Konstytucja?
start learning
Konstytucja- zbiór podstawowych zasad funkcjonowania państwa. Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

Daty konstytucji
start learning
Stany zjednoczone - 1787r Pierwsza w Europie-3 maja 1791r Konstytucja rzeczypospolitej została uchwalona 2 kwietnia 1997r

co to jest preambuła?
start learning
jest to uroczysty wstęp konstytucji - nawiązanie do polskiej historii

podział władzy w konstytucji
start learning
władza ustawodawcza- sejm, senat władza wykonawcza-rada ministrów, prezydent rp władza sądownicza-sądy, trybunały

hierarchia aktów prawnych
start learning
konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty organów unii europejskiej, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.

sejm składa się z ... a senat...
start learning
460 posłów 100 senatorów 4 letnia kadencja

zasady prawa wyborczego
start learning
powszechności, równości, bezpośredniości, tajności, proporcjonalności, większościowa.

mandat poselski lub senatorski
start learning
uzyskane w wyborach upoważnienie do sprawowania funkcji przedstawiciela interesu publicznego w sejmie lub senacie

immunitet parlamentarny
start learning
przywilej, który chroni parlamentarzystów przed zatrzymaniem i pociąganiem do odpowiedzialności karnej bez zgody sejmu lub senatu w okresie, kiedy sprawuje mandat poselski, oraz przed odpowiedzialnością za działalność związaną z wykonywaniem mandatu.

organy sejmu
start learning
marszałek sejmu prezydium sejmu konwent seniorów komisje sejmowe

funkcje sejmu
start learning
ustrojodawcza, ustawodawcza, kreacyjna, kontrolna.

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach...
start learning
powszechnych, równych, bezpośrednich

korpus służby cywilnej
start learning
obejmuje osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, między innymi w kancelarii premiera, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, statystycznych, skarbowych, archiwach państwowych i kuratoriach oświaty.

organy ochrony i kontroli prawa
start learning
prokuratura, najwyższa izba kontroli, rzecznik praw obywatelskich, krajowa rada radiofonii i telewizji.


You must sign in to write a comment