Organy Unii europejskiej

 0    35 flashcards    morrocotuda7
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
kto podejmuje decyzje o przyjęciu nowych członków do UE?
start learning
Rada Europejska
Kto określa ogólne wytyczne polityki Unii?
start learning
Rada Europejska
Kto zajmuje stanowisko wobez najważniejsztcg problemów światowych?
start learning
Rada Europejska
Kto wyznacza kierunki rozwoju UE?
start learning
Rada Europejska
Kto ma prawo podejmowania wszystkich rodzajów uchwał we wszystkich sprawach związanych z funkcnomowaniem UE?
start learning
Rada Unii Europejskiej
Kto koordynuje poliykę gospodarczą państw członkowskich
start learning
Rada Unii EUropejskiej
Kto realizyje i kreuje politykę zagraniczną UE?
start learning
Rada Unii Europejskiej
Kto zawiera umowy międzynarodowe
start learning
Rada Unii Europejskiej
Kto bierze udział w uchwalaniu budżetu
start learning
Rada Unii Europejskiej
Kto mianuje członków innych organów Unii Europejskiej?
start learning
Rada Unii Europejskiej
Kto odpowiada za bieżącą politykę Unii>
start learning
KE
Kto ma wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej?
start learning
KE
kto czuwa nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego?
start learning
KE
Kto czuwa nad wykonaniem budżetu?
start learning
KE
Kto reprezentuje Unie wobec innych organizacji i państw?
start learning
KE
Kto uczestniczy w procesie tworzenia prawa unijnego?
start learning
PE
czy PE ma prawo weta wobec propozycji KE
start learning
tak
Kto uczestniczy w chwalaniu budżetu?
start learning
PE (ma decydujący głos w dysponowaniu wydatkami nieobligatoryjnymi)
Kto pełni fukncje kontrolne wobec KE?
start learning
PE
Kto kontroluje wykonanie buzetu i udziela absolutorium za jego realizacje?
start learning
PE
Kto powołuje ERPO?
start learning
PE
Kto roztrzyga spory między państwami członkowskimi?
start learning
ETS
Kto roztrzyga spory miedzy panstwami a organami unii
start learning
ETS
kto bada zgodnosc aktów prawnych wydawanych przez organy w zgodzie z traktatami
start learning
ETS
kto dokonuje oficjalnej wykladni prawa?
start learning
ET
Kto prowadzi kontrole wpływów i wydatków unii?
start learning
Trybunał Obrachunkowy
Kto bada prawidłowość budżetu?
start learning
Trybunał Obrachunkowy
Kto wreprezentuje przestawicieli spoleczenstwa np: rolników, pracodawców, konsumentów
start learning
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Kto zachęca obywateli do angazowania sie w polityke ue
start learning
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
kto wyraża opinie na temat polityki gospodarczej i spolecznej
start learning
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Jaka instytucja zostala powolana w traktacie z maastricht?
start learning
Komitet Regionów
Kto reprezentuje interesy organizacji samorządowych na szczeblu regionalnym?
start learning
Komitet Regionów
Kto jest odpowiedzialny za stabilnośc Euro?
start learning
EBC
Kto ustala stopy procentowe, kto prowadzi polityke pieniężną wspólnoty?
start learning
EBC
Kto jest wiceprzewodniczącym Komisji?
start learning
wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

You must sign in to write a comment