Głosowanie-rodzaje większości

 0    10 flashcards    akorilan
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Liczba członków ciała kolegialnego, których obecność jest konieczna, aby podmiot ten mógł podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.
start learning
kworum
Minimalna liczba obecnych posłów, warunkująca prawomocność podjętych przez Sejm ustaw i uchwał.
start learning
co najmniej połowa ustawowej liczby posłów (230)
Kworum dla posiedzeń komisji sejmowych.
start learning
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków komisji
Ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ połączone z równoczesnym uchyleniem skutków uprzedniego rozstrzygnięcia.
start learning
reasumpcja
Ile przypadków, w których większość liczona jest od ustawowej liczby posłów wprowadza konstytucja RP?
start learning
4
skrócenie kadencji sejmu
start learning
co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów (tzn. 2/3 z 460, czyli co najmniej 307 głosów)
pociągnięcie członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
start learning
większość 3/5 ustawowej liczby posłów (tzn. 3/5 z 460, czyli 276 głosów)
wyrażenie Radzie Ministrów wotum nieufności
start learning
większość ustawowej liczby posłów (tzn. 50% + 1 głos z 460, czyli co najmniej 231 głosów)
wyrażenie ministrowi wotum nieufności
start learning
większość ustawowej liczby posłów
uchwała Zgromadzenia Narodowego o uznaniu trwałej niezdolności Prezydenta RP do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia
start learning
co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków ZN (tzn. 2/3 z 560, czyli co najmniej 374 głosy)

You must sign in to write a comment