testensi2

 0    18 flashcards    19klaudia19
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jakiego typu problemy wynikają z nadmiernego ruchu wiadomości rozgłoszeniowych w segmencie sieci
start learning
Jest pochłaniana szerokość pasma i Jest zwiększone obciążenie sieci i Są przerwane inne funkcje hosta
Które z następujących funkcji należą do warstwy sieci
start learning
Routing i Adresowanie pakietów z użyciem adresu IP i Enkapsulacja i Dekapsulacja
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do protokołu IP jest prawdziwe?
start learning
Jest używany zarówno przez routery, jak i hosty
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do procesu enkapsulacji na poziomie warstwy sieci są prawdziwe?
start learning
Dodaje nagłówek do segmentu i W procesie tym są dodawane źródłowy adres IP i docelowy adres IP
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do protokołu TCP/IP są prawdziwe
start learning
TCP – jest niezawodny, a IP – zawodny i IP – jest protokołem bezpołączeniowym, a TCP – połączeniowym
Wykonawca instaluje kabel dla nowej sieci w szpitalu. Sieć ma być chroniona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) i zapewnić szerokość pasma 1000 Mb/s. Który typ kabla spełnia oba wymagania?
start learning
Kabel światłowodowy
Wybrać stwierdzenie, które poprawnie opisuje pamięć flash routera
start learning
Przechowuje obraz systemu Cisco IOS
Port konsolowy może być używany do niektórych następujących operacji
start learning
Wykrywanie błędów, Przywracanie haseł i Rozwiązywanie problemów
Które z następujących tablic są używane przez routery do wybrania najlepszych tras dla wychodzących pakietów danych?
start learning
Tablice routingu
Który z następujących adresów jest używany jako docelowy rozgłoszeniowej ramki ethernetowej?
start learning
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Do czego służy sygnał zagłuszania (jam) w metodzie CSMA/CD?
start learning
Do spowodowania, że wszystkie wysyłające węzły zobaczą kolizję
Która cecha charakteryzuje Ethernet zarówno historyczny, jak i zastany?
start learning
Ta sama topologia logiczna
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do połączenia z portem przełącznika?
start learning
Stanowi osobną domenę kolizji
Ile jest bitów w ethernetowym adresie MAC?
start learning
48
Które pola ramki ethernetowej służy do wykrywania błędów
start learning
Sekwencja kontrola ramki (FCS)
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do jednego z ograniczeń zastanych technologii Ethernet?
start learning
Słaba skalowość
Które stwierdzenie odnoszące się do czasu bitu jest prawdziwe?
start learning
Jest to czas, w którym karta sieciowa wprowadza bit z warstwy łącza danych do nośnika warstwy 1
Co to jest synchronizacja?
start learning
Mechanizm wykorzystywany przez urządzenia podczas transmisji danych do synchronizacji sygnałów

You must sign in to write a comment