progpi1

 0    10 flashcards    programista93
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest obiekt?
start learning
Obiekt jest to struktura zawierająca dane i metody, czyli funkcje służące do wykonywania zadań na tych danych. Obiekt to coś co istnieje i może być zdefiniowane. Charakteryzuje się nazwą, stanem i zachowaniem. Na obiekcie można wykonywać wiele operacji.
Co to jest klasa?
start learning
Określa ona cechy i zachowanie obiektu. jest tylko opisem obiektu. definiuje właściwości obiektu. Odpowiednikiem klasy w świecie rzeczywistym projekt budynku, a obiektem budynek. Klasa to szablon do tworzenia obiektu.
Jaka jest różnica między obiektem a klasą?
start learning
Klasa to typ obiektu a nie sam obiekt. Sama definicja klasy nie definiuje żadnych obiektów. Po definicji klasy nie ma w pamięci jeszcze żadnej zmiennej. Dopiero po definicji obiektu jest dla niego rezerwowane miejsce w pamięci.
Co to jest konstruktor?
start learning
Jest to metoda, odpowiedzialna za inicjalizację obiektu lub klasy. Nazwa tak jak klasy i nie zwraca żadnej wartości. Konstruktor jedynie inicjalizuje obiekt. może zostać przeciażony. Nie podlega dziedziczeniu. Jeżeli nie ma, to jest on tworzony niejawnie
Co to jest destruktor?
start learning
Jest to metoda wywoływana podczas usuwania obiektu z pamięci. nie są dziedziczone. Nie moga pobierać żadnych parametrów. nie określamy zwracanej wartości. Destruktor jest wywoływany tylko automatycznie.
Co to jest obsługa wyjątków?
start learning
jest to technika zapewniajaca właściwe reagowanie na błędy powatajace w trakcie wykonywania programu. Dla każdego błędu tworzony jest obiekt wyjątku, który jest automatycznie przekazywany do części kodu odpowiedzialnej za obsługę wyjątków.
Co to jest dziedziczenie?
start learning
Pozwala na definiowanie nowej klasy przy wykorzystaniu klas istniejacych, bez modyfikacji wnętrza klas bazowych i przejmująca pożądane cechy tych klas. wszytskie pola, metody i właściwości nie oznaczone modyfikatorem private dostępne dla klasy p
Co to jest przysłanianie metod w dziedziczeniu?
start learning
Metoda w klasie pochodnej am taką samą nazwę jak w klasie bazowej.
Czego nie dziedziczymy?
start learning
konstruktorów, operatorów przypisania, destruktorów
Co to jest polimorfizm?
start learning
Inaczej wielość form. Jest to funkcja wirtualna, która dostosowuje jej zachowanie do danego obiektu. voud virtual zmieńBarwę().

You must sign in to write a comment