testensi1

 0    17 flashcards    19klaudia19
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Jaki proces zostanie uruchomiony, jeśli do przełącznika dotrze ramka, której adresu docelowego MAC nie ma w tablicy adresów MAC?
start learning
Zalewanie

Jakie czynniki powodują, że implementacje szybszych sieci Ethernet są bardziej podatne na szum?
start learning
Krótszy czas bitu

Jaki proces zostanie uruchomiony, jeśli do przełącznika dotrze ramka, której adresu źródłowego MAC nie ma w tablicy adresów MAC? a) Automatyczne
start learning
Uczenie się

Jak nazywa się operacja, w której przełącznik Ethernetowi tworzy wpisy w tablicy adresów MAC?
start learning
uczenie się

Która z następujących funkcji należy do warstwy łącza danych?
start learning
Łączy oprogramowanie sieciowe ze sprzętem sieciowym

Które z następujących stwierdzeń odnosi się do obwodu wirtualnego?
start learning
Ustanawia połączenie logiczne między dwoma urządzeniami

Które z następujących podwarstw łącza danych są typowo używane w sieciach LAN?
start learning
LLC i MAC

Które z następujących stwierdzeń opisujących metodę MAC opartą na rywalizacji jest prawdziwe?
start learning
węzły rywalizują o dostęp do nośnika

Co jest zawarte w polu danych ramki?
start learning
Jednostka PDU warstwy sieci

Które z następujących protokołów są typowo używane w sieciach WAN?
start learning
HDCL i PPP

Jeśli węzeł odbierze ramkę i obliczoną wartość CRC będzie różnić od wartości CRC z pola FCS, to jakie podejmie działanie?
start learning
Odrzuci ramkę

Host z gałęzi południowej nie może uzyskać dostępu do serwera pod adresem 192.168.254.222. /224. Podczas badań ustalono, że adres IPv4 hosta jest 169.254.11.15/16. Na czym polega istniejący problem?
start learning
Host używa adresu łącza lokalnego

Host z gałęzi południowej nie może uzyskać dostępu do serwera pod adresem 192.168.254.222. /224. Podczas badań ustalono, że adres IPv4 hosta jest 169.254.11.15/16. Na czym polega istniejący problem?
start learning
4

IP jest protokołem bezpołączeniowym, a pakiet może zostać odrzucony na trasie do miejsca określonego przez docelowy adres IP. Jeśli pakiety są odrzucane, to w jaki sposób wiadomości są kompletowane?
start learning
Host docelowy oczekuje pakietu i jeśli go nie otrzyma, to wyśle żądanie

Co się może stać kiedy wartość TTL będzie równa 1 ?
start learning
Pakiet może zostać poprawnie dostarczony, jeśli miejscem docelowym jest bezpośrednio podłączona sieć oraz Pakiet zostanie odrzucony przez następny router, chyba, że do jego interfejsu jest podłączona sieć docelowa

Które z następujących stwierdzeń wymaga protokołu do routingu statycznego i dynamicznego są prawdziwe?
start learning
Routing dynamiczny zwiększa obciążenie spowodowane przetwarzaniem plików oraz Routery mogą korzystać jednocześnie routingu statycznego i dynamicznego

Dlaczego IP jest protokołem niezależnym od nośnika?
start learning
Działa tak samo dla wszystkich nośników z poziomu warstwy 1


You must sign in to write a comment