testensi1

 0    17 flashcards    19klaudia19
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jaki proces zostanie uruchomiony, jeśli do przełącznika dotrze ramka, której adresu docelowego MAC nie ma w tablicy adresów MAC?
start learning
Zalewanie
Jakie czynniki powodują, że implementacje szybszych sieci Ethernet są bardziej podatne na szum?
start learning
Krótszy czas bitu
Jaki proces zostanie uruchomiony, jeśli do przełącznika dotrze ramka, której adresu źródłowego MAC nie ma w tablicy adresów MAC? a) Automatyczne
start learning
Uczenie się
Jak nazywa się operacja, w której przełącznik Ethernetowi tworzy wpisy w tablicy adresów MAC?
start learning
uczenie się
Która z następujących funkcji należy do warstwy łącza danych?
start learning
Łączy oprogramowanie sieciowe ze sprzętem sieciowym
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do obwodu wirtualnego?
start learning
Ustanawia połączenie logiczne między dwoma urządzeniami
Które z następujących podwarstw łącza danych są typowo używane w sieciach LAN?
start learning
LLC i MAC
Które z następujących stwierdzeń opisujących metodę MAC opartą na rywalizacji jest prawdziwe?
start learning
węzły rywalizują o dostęp do nośnika
Co jest zawarte w polu danych ramki?
start learning
Jednostka PDU warstwy sieci
Które z następujących protokołów są typowo używane w sieciach WAN?
start learning
HDCL i PPP
Jeśli węzeł odbierze ramkę i obliczoną wartość CRC będzie różnić od wartości CRC z pola FCS, to jakie podejmie działanie?
start learning
Odrzuci ramkę
Host z gałęzi południowej nie może uzyskać dostępu do serwera pod adresem 192.168.254.222. /224. Podczas badań ustalono, że adres IPv4 hosta jest 169.254.11.15/16. Na czym polega istniejący problem?
start learning
Host używa adresu łącza lokalnego
Host z gałęzi południowej nie może uzyskać dostępu do serwera pod adresem 192.168.254.222. /224. Podczas badań ustalono, że adres IPv4 hosta jest 169.254.11.15/16. Na czym polega istniejący problem?
start learning
4
IP jest protokołem bezpołączeniowym, a pakiet może zostać odrzucony na trasie do miejsca określonego przez docelowy adres IP. Jeśli pakiety są odrzucane, to w jaki sposób wiadomości są kompletowane?
start learning
Host docelowy oczekuje pakietu i jeśli go nie otrzyma, to wyśle żądanie
Co się może stać kiedy wartość TTL będzie równa 1 ?
start learning
Pakiet może zostać poprawnie dostarczony, jeśli miejscem docelowym jest bezpośrednio podłączona sieć oraz Pakiet zostanie odrzucony przez następny router, chyba, że do jego interfejsu jest podłączona sieć docelowa
Które z następujących stwierdzeń wymaga protokołu do routingu statycznego i dynamicznego są prawdziwe?
start learning
Routing dynamiczny zwiększa obciążenie spowodowane przetwarzaniem plików oraz Routery mogą korzystać jednocześnie routingu statycznego i dynamicznego
Dlaczego IP jest protokołem niezależnym od nośnika?
start learning
Działa tak samo dla wszystkich nośników z poziomu warstwy 1

You must sign in to write a comment