C++ - teoria

 0    6 flashcards    Karmelowa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
return 0
start learning
Instrukcja tego rodzaju znajduje się na końcu większości funkcji i określa ich wartość zwrotną (np. liczbę). Funkcja, o której jest tutaj mowa zwraca wartość 0, która oznacza, że jej wykonywanie zakończyło się pomyślnie (wszystkie inne wartości oznaczają jakiś problem).
string imieUzytkownika ("Albert Einstein");
start learning
deklaracja stringów
referencja
start learning
W realnym świecie każdemu przedmiotowi możemy nadać wiele nazw i tak samo jest w programowaniu w języku C++ — każdej szufladce w pamięci można przypisać dwie, trzy, cztery itd. tabliczki z nazwą. W ten sposób uzyskujemy dodatkowe sposoby dostępu do tej samej szufladki w pamięci. To trochę tak, jakbyśmy zmiennej nadawali drugie imię. Fachowo taką dodatkową nazwę zmiennej nazywa się referencją.
W realnym świecie każdemu przedmiotowi m in Polish
int wiekUzytkownika(16);
start learning
Przechowywanie wartości w zmiennej
int& mojaZmienna(wiekUzytkownika);
start learning
Definicja referencji o nazwie mojaZmienna do zmiennej wiekUzytkownika. W pierwszym wierszu powyższego kodu zarezerwowaliśmy w pamięci szufladkę o nazwie wiekUzytkownika i zapisaliśmy w niej liczbę 16. Natomiast w trzecim wierszu przypisaliśmy tej zmiennej drugą etykietkę. Mamy teraz dwa sposoby dostępu do tego samego miejsca w pamięci komputera.
type nazwaFunkcji(argument, argument) {...}
start learning
Funkcja

You must sign in to write a comment