Java API I/O

 0    28 flashcards    dominik550
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
java.io. File mozliwe konstruktory
start learning
(no exceptions) File(String pathname), File(String parent, String child), File(URI uri), File(File parent, String child)
java.io. File tworzenie nowego pliku
start learning
boolean createNewFile()
java.io. File tworzenie nowego katalogu
start learning
boolean mkdir() oraz boolean mkdirs() - tworzy całą scieżkę katalogów
java.io. File usuwanie pliku lub katalogu
start learning
boolean delete()
java.io. File sprawdzenie czy File to katalog
start learning
boolean isDirectory()
java.io. File sprawdzenie czy File to plik
start learning
boolean isFile()
java.io. File rozmiar pliku
start learning
long length()
java.io. File zwraca listę plików i podkatalogów
start learning
File[] listFiles()
java.io. File zwraca listę głównych katalogów w systemie
start learning
File[] listRoots()
java.io. File zmiana nazwy pliku lub katalogu
start learning
boolean renameTo(File dest)
java.io. FileReader konstruktory
start learning
FileReader(File file) throws FileNotFoundException, FileReader(FileDescriptor fd), FileReader(String fileName) throws FileNotFoundException
java.io. FileReader metody
start learning
dziedziczone z java.io. InputStreamReader: int read() throws IOException, void close() throws IOException, boolean ready() throws IOException, String getEncoding()
java.io. FileWriter konstruktory
start learning
FileWriter(File file) throws IOException, FileWriter(File file, boolean append) throws IOException, FileWriter(FileDescriptor fd), FileWriter(String fileName) throws IOException, FileWriter(String fileName, boolean append) throws IOException
java.io. FileWriter metody
start learning
dziedziczone z java.io. OutputStreamWriter: void close() throws IOException, void flush() throws IOException, void write(String str, int off, int len) throws IOException, void write(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException, String getEncoding(), dziedziczone z java.io. Writer: Writer append(char c) throws IOException
java.io. BufferedWriter konstruktory
start learning
BufferedWriter(Writer out), BufferedWriter(Writer out, int sz)
java.io. BufferedWriter metody
start learning
void close() throws IOException, void flush() throws IOException, void newLine() throws IOException, void write(int c) throws IOException, void write(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException, void write(String s, int off, int len) throws IOException, metody z java.io. Writer
java.io. BufferedReader konstruktory
start learning
BufferedReader(Reader in), BufferedReader(Reader in, int sz)
java.io. BufferedReader metody
start learning
void close() throws IOException, void reset() throws IOException, String readLine() throws IOException, int read(char[] cbuf, int off, int len) throws IOException, int read() throws IOException
java.io. PrintWriter konstruktory
start learning
PrintWriter(File file) throws FileNotFoundException, PrintWriter(String fileName) throws FileNotFoundException, PrintWriter(OutputStream out), PrintWriter(Writer out)
java.io. PrintWriter metody
start learning
PrintWriter append(char c), void close(), void flush(), PrintWriter format(Locale l, String format, Object... args), void print(String s) i wiele innych przeciążonych printów, void println(String x) i wiele innych, void write(char[] buf), void write(String s, int off, int len), void write(String s), void write(int c)
java.io. ObjectOutputStream konstruktory
start learning
public ObjectOutputStream(OutputStream out) throws IOException, protected ObjectOutputStream() throws IOException, SecurityException
java.io. ObjectOutputStream metody
start learning
void close() throws IOException, void flush() throws IOException, void write(byte[] buf) throws IOException, void write(int val) throws IOException, a poza tym pisanie wybranych typów (void i IOException): writeBoolean, writeByte, writeBytes(String str), writeChar, writeChars(String str), writeDouble, writeFloat, writeInt, writeLong, writeObject, writeShort, writeUTF(String str)
java.io. ObjectInputStream konstruktory
start learning
public ObjectInputStream(InputStream in) throws IOException, protected ObjectInputStream() throws IOException, SecurityException
java.io. ObjectInputStream metody
start learning
void close() throws IOException, void defaultReadObject() throws IOException, ClassNotFoundException (NotActiveException jeżeli wywołana spoza readObject), int read()throws IOException, int available() throws IOException, czytanie według konkretnych typów(IOException i typ prymitywny ew. objekt): readBoolean(), readByte, itp...
java.io. FileOutputStream konstruktory
start learning
FileOutputStream(File file) throws FileNotFoundException, FileOutputStream(FileDescriptor fdObj), FileOutputStream(String name) throws FileNotFoundException, FileOutputStream(File file, boolean append) throws FileNotFoundException, FileOutputStream(String name, boolean append) throws FileNotFoundException
java.io. FileOutputStream metody
start learning
void close() throws IOException, void write(byte[] b) throws IOException, void write(byte[] b, int off, int len) throws IOException, void write(int b) throws IOException
java.io. FileInputStream konstruktory
start learning
FileInputStream(File file) throws FileNotFoundException, FileInputStream(FileDescriptor fdObj), FileInputStream(String name) throws FileNotFoundException
java.io. FileInputStream metody
start learning
int available() throws IOException, void close() throws IOException, void finalize() throws IOException, int read() throws IOException, int read(byte[] b) throws IOException

You must sign in to write a comment