Wybrane komendy systemu UNIX

 0    47 flashcards    mrrauu
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zmiana katalogu roboczego
start learning
cd
utworzenie katalogu
start learning
mkdir
usunięcie katalogu
start learning
rmdir
porównanie katalogów
start learning
dircmp
wyświetlenie katalogu roboczego
start learning
pwd
kopiowanie plików
start learning
cp
przenoszenie/zmiana nazwy plików
start learning
mv
usuwanie plików
start learning
rm
tworzenie łączników
start learning
ln
porównanie plików
start learning
cmp
wyszukiwanie plików
start learning
find
zmiana praw dostępu (atrybuty plików)
start learning
chmod
zmiana właściciela (atrybuty plików)
start learning
chown
zmiana grupy (atrybuty plików)
start learning
chgrp
zmiana daty (atrybuty plików)
start learning
touch
maska praw dostępu dla nowych plików
start learning
umask
wyświetlanie zawartości katalogu
start learning
ls
wyświetlanie UID, GID (użytkownik)
start learning
id
zmiana grupy (użytkownik)
start learning
newgrp
wyświetlanie nazwy użytkownika
start learning
logname
chwilowa zmiana użytkownika
start learning
su
lista zalogowanych użytkowników
start learning
who
informacje o użytkowniku
start learning
finger
wyświetlanie tekstu z podziałem na strony (pliki tekstowe)
start learning
more, pg, less
łączenie plików (pliki tekstowe)
start learning
cat
porównywanie plików (pliki tekstowe)
start learning
diff
sortowanie plików (pliki tekstowe)
start learning
sort
edytor ekranowy (pliki tekstowe)
start learning
vi
wypisanie informacji na ekranie zalogowanego użytkownika
start learning
write
wypisanie informacji na ekranach wszystkich użytkowników
start learning
wall
blokowanie/odbieranie informacji od innych użytkowników
start learning
mesg
poczta elektroniczna
start learning
mail. elm
dodawanie użytkowników (polecenie roota)
start learning
adduser
wyświetlanie domyślnego kalendarza
start learning
cal
zmiana dodatkowych inf. o użytkownikach (polecenie roota)
start learning
chfn
zmiana powłoki domyślnej
start learning
chsh (change shell)
czyszczenie ekranu
start learning
clear
odczytanie lub zmiana daty i godz. systemowej
start learning
date
tworzenie kopii zapasowych
start learning
dump
szukanie plików w systemie
start learning
find
wyświetlanie informacji o dostępnej pamięci operacyjnej w tym też pamięci wirtualnej
start learning
free
dodawanie grup
start learning
groupadd
wyświetlenie inf o danym komputerze
start learning
host
odpowiednik DOSowego dir czyli wyświetlanie zawartości katalogu
start learning
ls
wywoływanie systemowego terminala do zdalnego połączenia się z danym komputerem w sieci
start learning
telnet
utworzenie pliku
start learning
touch
usuwanie kont użytkowników (polecenie roota)
start learning
userdel

You must sign in to write a comment