aaaa już zaraz exam!

 0    28 flashcards    whitedress
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Do czego służą numery portów TCP/IP?
start learning
Do śledzenia różnych jednoczesnych konwersacji w sieci
Która z następujących wielkości określa, jak wiele danych może wysłać host oparty na protokołach TCP/IP, zanim musi otrzymać potwierdzenie?
start learning
Wielkość okna
Do czego protokół TCP wykorzystuje numer sekwencyjny z nagłówka?
start learning
Do zestawienia segmentów w dane
Za co jest odpowiedzialny host odbierający podczas transferu danych?
start learning
Potwierdzanie i Ponowne zestawienie
Systemy końcowe używają numerów portów do wybrania właściwej aplikacji. Jaki jest najmniejszy numer portu, który może zostać dynamicznie przydzielony przez system hosta?
start learning
1024
Który z następujących mechanizmów jest stosowany na poziomie warstwy transportu w celu powstrzymanie hosta nadającego od przepełnienia buforów hosta odbierającego?
start learning
Kontrola przepływu
Który z wymienionych poniżej cech charakteryzują protokół TCP?
start learning
Niezawodność i Ponowne wysyłanie danych, które nie zostały odebrane
Który numer portu jest używany przez protokół SMTP?
start learning
25
Który numer portu jest używany przez protokół HTTP?
start learning
80
Które z następujących określeń oznacza połączenie z użyciem protokołu Telnet?
start learning
Sesja VTY (Virtual Terminal)
Co umożliwia klientom w sieci protokół DHCP?
start learning
Uzyskiwanie adresów IP
FTP do pomyślnego przesyłania plików wymaga ........ połączenia/połączeń między klientem a serwerem.
start learning
Dwóch
Która z usług sieciowych jest najbardziej popularna?
start learning
Poczta elektroniczna
Jak należy rozumieć GET?
start learning
Żądanie klienta zlecające dostarczanie danych
Z którego portu korzysta protokół POP(Post Office Protocol)?
start learning
Portu UDP 110
Do których zadań jest wykorzystywany protokół HTTP?
start learning
Przesyłanie plików tworzących strony internetowe usługi WWW
Które trzy warstwy z modelu OSI stanowią w przybliżeniu warstwę aplikacji w modelu TCP/IP?
start learning
Warstwy aplikacji prezentacji i sesji
Warstwa aplikacji jest ... modelu OSI.
start learning
7
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do sieci LAN i WAN są prawdziwe (wybrac 2 odpowiedzi):
start learning
Sieci WAN łączą grupy sieci za pośrednictwem dostawców usług telekomunikacyjnych oraz Hosty w sieci LAN komunikują się za pomocą adresów fizycznych
Które warstwy modelu OSI są scalone w innych warstwach modelu TCP/IP (wybrać wszystkie odpowiednie)
start learning
aplikacji, sesji, prezentacji, łącza danych, fizyczna
Która warstwa modelu OSI zajmuje się dostarczaniem wiadomości przez sieć z jednego do drugiego punktu końcowego?
start learning
Warstwa transportu
Które z następujących określeń jest powiązanie z warstwą sieci
start learning
Adres IP
Którym terminem jest określany proces przeplatani wielu strumieni danych w jednym współużytkowanym kanale komunikacyjnym lub w nośniku sieciowym?
start learning
Multipleksowanie
Urządzenie przenoszącym dane między sieciami jest
start learning
Router
Którym z następujących terminów określa się proces dzielenia strumieni danych na mniejsze części, odpowiednie do transmisji?
start learning
Segmentacja
Urządzeniem, które łączy urządzenie z nośnikiem jest
start learning
Karta sieciowa
Który z następujących protokołów jest powiązany z warstwą 4 modelu OSI
start learning
TCP
Protokoły, które nie są własnością firmy i są publicznie dostępne, są nazywane protokołami
start learning
otwartymi

You must sign in to write a comment