aaaa już zaraz exam!

 0    28 flashcards    whitedress
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Do czego służą numery portów TCP/IP?
start learning
Do śledzenia różnych jednoczesnych konwersacji w sieci

Która z następujących wielkości określa, jak wiele danych może wysłać host oparty na protokołach TCP/IP, zanim musi otrzymać potwierdzenie?
start learning
Wielkość okna

Do czego protokół TCP wykorzystuje numer sekwencyjny z nagłówka?
start learning
Do zestawienia segmentów w dane

Za co jest odpowiedzialny host odbierający podczas transferu danych?
start learning
Potwierdzanie i Ponowne zestawienie

Systemy końcowe używają numerów portów do wybrania właściwej aplikacji. Jaki jest najmniejszy numer portu, który może zostać dynamicznie przydzielony przez system hosta?
start learning
1024

Który z następujących mechanizmów jest stosowany na poziomie warstwy transportu w celu powstrzymanie hosta nadającego od przepełnienia buforów hosta odbierającego?
start learning
Kontrola przepływu

Który z wymienionych poniżej cech charakteryzują protokół TCP?
start learning
Niezawodność i Ponowne wysyłanie danych, które nie zostały odebrane

Który numer portu jest używany przez protokół SMTP?
start learning
25

Który numer portu jest używany przez protokół HTTP?
start learning
80

Które z następujących określeń oznacza połączenie z użyciem protokołu Telnet?
start learning
Sesja VTY (Virtual Terminal)

Co umożliwia klientom w sieci protokół DHCP?
start learning
Uzyskiwanie adresów IP

FTP do pomyślnego przesyłania plików wymaga ........ połączenia/połączeń między klientem a serwerem.
start learning
Dwóch

Która z usług sieciowych jest najbardziej popularna?
start learning
Poczta elektroniczna

Jak należy rozumieć GET?
start learning
Żądanie klienta zlecające dostarczanie danych

Z którego portu korzysta protokół POP(Post Office Protocol)?
start learning
Portu UDP 110

Do których zadań jest wykorzystywany protokół HTTP?
start learning
Przesyłanie plików tworzących strony internetowe usługi WWW

Które trzy warstwy z modelu OSI stanowią w przybliżeniu warstwę aplikacji w modelu TCP/IP?
start learning
Warstwy aplikacji prezentacji i sesji

Warstwa aplikacji jest ... modelu OSI.
start learning
7

Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do sieci LAN i WAN są prawdziwe (wybrac 2 odpowiedzi):
start learning
Sieci WAN łączą grupy sieci za pośrednictwem dostawców usług telekomunikacyjnych oraz Hosty w sieci LAN komunikują się za pomocą adresów fizycznych

Które warstwy modelu OSI są scalone w innych warstwach modelu TCP/IP (wybrać wszystkie odpowiednie)
start learning
aplikacji, sesji, prezentacji, łącza danych, fizyczna

Która warstwa modelu OSI zajmuje się dostarczaniem wiadomości przez sieć z jednego do drugiego punktu końcowego?
start learning
Warstwa transportu

Które z następujących określeń jest powiązanie z warstwą sieci
start learning
Adres IP

Którym terminem jest określany proces przeplatani wielu strumieni danych w jednym współużytkowanym kanale komunikacyjnym lub w nośniku sieciowym?
start learning
Multipleksowanie

Urządzenie przenoszącym dane między sieciami jest
start learning
Router

Którym z następujących terminów określa się proces dzielenia strumieni danych na mniejsze części, odpowiednie do transmisji?
start learning
Segmentacja

Urządzeniem, które łączy urządzenie z nośnikiem jest
start learning
Karta sieciowa

Który z następujących protokołów jest powiązany z warstwą 4 modelu OSI
start learning
TCP

Protokoły, które nie są własnością firmy i są publicznie dostępne, są nazywane protokołami
start learning
otwartymi


You must sign in to write a comment