. NET i C#

 0    15 flashcards    grzebogd
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
. NET Framework
start learning
szkielet programistyczny, który zapewnia nowy interfejs programowania usług Windows oraz integruje technologie opracowane w firmie Microsoft.
CTS (ang. Common Type System)
start learning
umożliwia tworzenie aplikacji przy użyciu dowolnej kombinacji dostępnych języków programowania
Wspólny silnik wykonywania używany przez wszystkie języki
start learning
aby zapewnić pełną współpracę języków, potrzebny jest wspólny silnik wykonania, który wyszukuje i ładuje typy danych. NET, jak również zapewnia zarządzanie pamięcią, obszary chronione oraz bezpieczeństwo typów
Środowisko uruchomieniowe
start learning
CLR (ang. Common Language Runtime)
Podstawowa biblioteka klas
start learning
BCL (ang. Base Class Library)
Collections
start learning
zawiera obiekty typu kolekcja, takie jak: listy, kolejki i tabele haszujące
Configuration
start learning
zawiera obiekty konfiguracyjne i instalacyjne
Diagnostics
start learning
zawiera obiekty umożliwiające wykrywanie błędów i śledzenie wykonywania kodu
IO
start learning
zawiera obiekty umożliwiające realizację operacji wejścia/wyjścia
Net
start learning
zawiera obiekty umożliwiające realizację operacji sieciowych
Text
start learning
zawiera obiekty umożliwiające realizację operacji kodowania i konwersji
CLR wykorzystuje metadane do
start learning
weryfikacji, sprawdzania zabezpieczeń, szeregowania między kontekstowego, układu pamięci i wykonywania. Z tego powodu mówi się, że podzespoły zawierają kod zarządzany
Metadane pozwalają na
start learning
współpracę różnych składników, narzędzi i bibliotek uruchomieniowych
Podzespoły prócz instrukcji zawierają
start learning
zbiór metadanych opisujących: definicje typów, informacje o wersji, odwołania do zewnętrznych podzespołów oraz inne standardowe informacje
MSIL jest fizycznie przechowywany w
start learning
specjalnych kontenerach zwanych podzespołami. Pomimo, że mają one najczęściej rozszerzenie. EXE lub. DLL znacznie różnią się od tradycyjnych plików DLL oraz EXE

You must sign in to write a comment