testensi3

 0    20 flashcards    19klaudia19
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Które pola ramki ethernetowej służy do wykrywania błędów?
start learning
Sekwencja kontrola ramki (FCS)
Które z następujących stwierdzeń odnosi się do jednego z ograniczeń zastanych technologii Ethernet?
start learning
Słaba skalowość
Które stwierdzenie odnoszące się do czasu bitu jest prawdziwe?
start learning
Jest to czas, w którym karta sieciowa wprowadza bit z warstwy łącza danych do nośnika warstwy 1
Co to jest synchronizacja?
start learning
Mechanizm wykorzystywany przez urządzenia podczas transmisji danych do synchronizacji sygnałów
Które z następujących stwierdzeń NIE jest prawdziwe?
start learning
1 Mb/s = 100 000 bitów na sekundę
Która z następujących miar odnosi się do faktycznej szybkości przesyłanych danych przez nośnik?
start learning
Przepustowość
Które z następujących stwierdzeń odnoszących się do kabli bez przeplotu są prawdziwe?
start learning
Mogą być zgodne ze standardem 586A albo 568B i Można ich użyć do połączenia hosta z przełącznikiem
Dzięki czemu jest eliminowany przesłuch w kablu UTP?
start learning
Skręcaniu przewodów w pary
Jakie korzyści wynikają z używania kabla światłowodowego?
start learning
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne Większa maksymalna odległość przesyłania danych Większa potencjalna szerokość pasma
Jakie jest główne zadanie warstwy fizycznej?
start learning
Definiuje specyfikacje funkcjonalne łączy między systemami końcowymi oraz specyfikacje sygnałów elektrycznych, optycznych i radiowych
Jaki jest cel kodowania?
start learning
Reprezentowanie bitów danych za pomocą różnych wzorców sygnałów elektrycznych lub świetlnych bądź fal elektromagnetycznych, które następnie są wprowadzane do nośnika fizycznego
Które z następujących stwierdzeń opisujących topologię logiczną sieci jest prawdziwe?
start learning
Wpływa na używaną w sieci metodę MAC
Która z form komunikowania się jest typem komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym między dwoma osobami (lub więcej), porozumiewającymi się głównie w formie tekstowej
start learning
Komunikacja natychmiastowa (IM – Instant Messaging)
Jaki typ sieci daje klientom ograniczony dostęp do danych firmy, takich jak stan zapasów, wykazy części i zamówienia
start learning
Ekstranet
Co lub kto określa priorytet ruchu sieci i jego charakterystyki na potrzeby zarządzania danymi?
start learning
Strategie zapewnienia jakości usług
Reguły które rządzą procesem komunikacji sieciowej są nazywane
start learning
protokołami
Jakie procesy związane z ruchem w sieci muszą być wdrożone, aby strategia zapewnienia jakości usług działała poprawnie (wybrać dwie odpowiedzi)?
start learning
Ruch jest klasyfikowany na podstawie wymagań stawianych jakości usług oraz Każdej klasyfikacji danych aplikacji są przepisywane odpowiednie priorytety
Kable miedziane i kable światłowodowe to dwa przykłady
start learning
nośników sieciowych
Co lub kto z wymienionych jest składnikiem architektury sieci (wybrać 2 odpowiedzi)?
start learning
Wbudowany potencjał wzrostu i Technologie nadmiarowe
Niewielkie rysunki przedstawiające graficznie urządzenia i nośniki sieciowe są nazywane
start learning
symbolami sieciowymi

You must sign in to write a comment