System prawa VI

 0    19 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Systemy-typy
start learning
to zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju, odwołujemy się do tego pojęcia gdy mówimy o prawie socjalistycznym czy kapitalistycznym, gdy porównujemy ze sobą prawo kontynentalne z prawem anglosaskim (common law) itd.
systemy prawa wg R. Davida
start learning
civil law, common law, socjalistyczne, dalekiego wschodu, islamu, hinduskie, afrykańskie
kapitalizm
start learning
Własność prywatna i gospodarka wolnorynkowa, demokracja parlamentarna, System praw i wolności obywatelskich z wolnością słowa i zrzeszania
socjalizm
start learning
własność państwowa (własność społeczna lub ogólnonarodowa) i gospodarka planowana, dyktatura partii komunistycznej, negacja praw i wolności obywatelskich,
instrumentalizacja
start learning
zredukowanie prawa do instrumentu polityki partii komunistycznej, która za pośrednictwem prawa kierowała całością życia ekonomicznego, politycznego i społecznego.
civil law
start learning
Zasada prymatu ustawy, oddzielne tworzenie i stosowanie prawa, sądy nie tworzą prawa, najwyższa forma legislacji KODEKS, żródło historyczne: recepcja prawa rzymskiego
common law
start learning
prymat ustawy, brak oddzielenie stosowania i tworzenia prawa, sądy tworzą prawo, brak recepcji prawa rzymskiego, najwyższa forma legislacji USTAWA
systemy konkretne
start learning
ogół norm, które obowiązują w określonym czasie, w określonym państwie,
systematyzacja pionowa
start learning
Przepisy prawne tworzą hierarchiczną strukturę
systematyzacja pozioma
start learning
są pogrupowane w kompleksy norm zbliżonych do siebie treściowo
akty prawa wewnętrznego
start learning
obowiązują one wyłącznie jednostki hierarchicznie podporządkowane danemu organowi administracji
materie ustawowe
start learning
są to materie uregulowane tylko w ustawie, nie mogą być regulowane za pośrednictwem aktów rządowych lub innych aktów pochodzących od organów administracji publicznej
Podział prawa na gałęzie:
start learning
kryterium: przedmiotowe, podmiotowe, metody regulacji
przedmiotowe
start learning
podstawą podziału jest regulacja stosunków społecznych;
podmiotowe
start learning
odgrywało ważna rolę w średniowieczu; każdy stan rządził się własnym prawem;
Kryterium metody regulacji
start learning
rola posiłkowa wobec kryterium przedmiotowego; metoda CWILNA, ADMINISTRACYJNA, KARNA
instytucja prawna
start learning
kompleks norm stanowiących funkcjonalna całość, regulującą jakiś typowy zespół stosunków społecznych np. instytucja małżeństwa, darowizny, testamentu,
kodeks
start learning
kodeks in Polish
akt normatywny, z reguły rzędu ustawowego, zawierające podstawowe dla danej gałęzi prawa zasady i normy prawne; np. kodeks napoleona,
Tendencje podziału prawa:
start learning
dyferencjacji, tendencje kompleksowe(mieszane), nowe

You must sign in to write a comment