NORMY PRAWNE I PRZEPISY PRAWNE IV

 0    24 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Normy
start learning
odpowiadają na pytanie „jak być powinno” – jak ktoś powinien się zachować. nie mają wartości logicznej (stanowisko KOGNITYWISTYCZNE) są sluszne, niesluszne, skuteczne, nieskuteczne
Dyrektywy
start learning
nie można przypisać im wartości logicznej (lecz istnieje szczególna kategoria dyrektyw i ocen, którym można przypisać wartość prawdy lub fałszu np. dyrektywy (normy techniczne „jeżeli chcesz doprowadzić wodę do wrzenia to powinieneś ją podgrzać do 100*C
Wypowiedzi performatywne
start learning
służą do dokonywania różnego rodzaju czynności i aktów symbolicznych, wywołuje skutek nie istniejący przed ich użyciem.Np. wydanie ustawy, wyroku, zawarcie umowy, małżeństwa, mianowanie i odwołanie kogoś ze stanowiska
Norma prawna
start learning
zrekonstruowana z tekstu prawnego(z przepisów wielu) dyrektywa postępowania, która musi odpowiadać na pyt.: Kto i w jakich okolicznościach? Jak powinien się zachować? Jakie będą konsekwencje?
Przepis prawny
start learning
elementarna jednostka systematyzacyjna danego tekstu prawnego. kazdy z artykułów, paragrafów, ustępów, punktów, liter jest PRZEPISEM
elementy normy prawnej
start learning
hipoteza dyspozycja sankcja
koncepcje dwuczłonowe
start learning
H->D, H->S
koncepcja trójczłonowa
start learning
H-> D/S
koncepcja dwuczłonowa norm sprzężonych
start learning
reguła sankcjonowana H1->D1 i reguła sankcjonująca H2->S
normy generalne
start learning
adresat jest określony przez wskazanie jego cech (każdy człowiek, funkcjonariusz publiczny,
normy indywidualne
start learning
adresat jest oznaczony nazwą indywidualną, zwykle imieniem własnym np. Lech Wałęsa, przedsiębiorstwo Telex.
normy abstrakcyjne
start learning
odnoszą się do zachowań powtarzalnych np. każda osoba wezwana w charakterze świadka...
normy konkretne
start learning
odnoszą się do zachowań jednorazowych np. wzywa się Jana Kowalskiego w charakterze świadka...
normy ogólne.
start learning
jednocześnie generalne i abstrakcyjne - akty tworzenia prawa
normy indywidualno konkretne
start learning
akty stosowania prawa
przepisy odsyłające
start learning
systemowe, pozasystemowe +blankietowe
przepisy dyspozytywne IUS DISPOSITIVUM
start learning
przepisy względnie obowiązujące – stosuje się je tylko wtedy, gdy strony nie uregulowały swych stosunków w odmienny sposób niż to przewiduje dany przepis, strony mogą odstąpić od tych przepisów przyjmując inne postanowienia czy reguły.
przepisy imperatywne IUS COGENS
start learning
przepisy bezwzględnie obowiązujące – działanie nie może być ani wyłączone ani ograniczone lub zmienione wolą stron, muszą zawsze być respektowane przez strony
przepisy kompetencyjne
start learning
upoważniają organy państwowe do stanowienia określonych norm, wydawania określonych decyzji lub dokonywania oznaczonych czynności.
normy programowe
start learning
nie wskazują one, jak powinien zachować się adresat normy, ale pokazują jaki cel powinien osiągnąć pozostawiając kwestię wyboru środków realizacji tego celu do jego dyspozycji
zasady prawa
start learning
1. uniwersalne 2. części systemu prawa
9 Kryteria odróżnienia norm od zasad prawnych:
start learning
1. Miejsce normy prawnej w hierarchii aktów normatywnych 2. Wszystkie normy prawne należy interpretować mając na względzie zasady systemu prawa 3. jednak odgrywają one rolę szczególną w procesach stosowania wykładni prawa.
róznice: normy-zasady a normy-reguly wg. Dworkina
start learning
1. zakres okreslony normy- zasady rzadko okreslony 2. spelniont zakres normy ALBO ALBO- waga zasady 3. konflikt norm i nieobow.- konf. zasad i nic
Zasady
start learning
mają charakter dyrektyw optymalizacyjnych – norm nakazujących realizację określonego w nich stanu rzeczy w możliwie największym stopniu. Przepisy o prawach i wolnościach obywatelskich

You must sign in to write a comment