Obowiązywanie prawa V

 0    12 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
reguły walidacyjne
start learning
reguły określające kryteria obowiązywania aktów normatywnych oraz zawartych w nich przepisów prawnych.
Obowiązywanie prawa:
start learning
1. w sensie normatywnym -normy, które zostały prawidłowo ustanowione i nie zostały uchylone. 2. w sensie faktycznym – normy, za których naruszenie organy państwowe pociągają do odpowiedzialności 3. w sensie aksjologicznym – normy etyczne sluszne
Charakterystyczne reguły walidacyjne
start learning
1. obowiązują normy, które zostały prawidłowo ustanowione, 2. norma prawna by obowiązywać musi zostać prawidłowo ogłoszona 3. obowiązują nie tylko normy ustanowione, ale także normy stanowiące konsekwencję norm ustanowionych;4. nie obowiąz. derogowane
derogacja wyraźna
start learning
to uchylenie normy lub aktu normatywnego przez inna normę prawną nazywaną przepisem lub klauzulą derogacyjną – klauzule zawarte są w przepisach końcowych aktu normatyw. "traci moc ustawa z dnia..."
derogacja milcząca
start learning
derogacja przez sam fakt odmiennego uregulowania – normodawca wprowadza nowe przepisy i nie uchyla poprzednich.
Reguły kolizyjne
start learning
Hierarchiczna, Chronologiczna, Merytoryczna
reguła hierarchiczna
start learning
lex superior derogat legi inferiori
reguła chronologiczna
start learning
lex posterior derogat legi priori
Jeśli dojdzie do kolizji reg. chronologicznej i merytorycznej to wtedy
start learning
Lex posterior generalis non de rogat legi priori speciali
ustawy czasowe, epizodyczne
start learning
akty normatywne podające datę, z która przestają obowiązywać.
moc wsteczna, retroaktywna
start learning
akty normatywne stosuje się do wydarzeń mających miejsce przed wejściem ich w życie. Jest to wyjątek od zasady - prawo nie działa wstecz
Do terytorium państwa zalicza się:
start learning
1. obszar lądowy i to co pod, 2. wody przybrzenże 3. pas powietrzny,4. statki wodne kosmiczne powietrzne 5. wyłączone placowki dypl. innych panstw

You must sign in to write a comment