Rela 1234123

 0    72 flashcards    duchowy
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Księga Rodzaju
start learning
Rdz
Księga wyjścia
start learning
Wj
Księga Kapłańska
start learning
Kpł
księga Liczb
start learning
Lb
Księga powturzonego prawa
start learning
Pwt
Księga Jozuego
start learning
Joz
Księga Sędzieów
start learning
Sdz
Księga Rut
start learning
Rt
1 ksiega samuela
start learning
1 Sm
2 księga samuela
start learning
2 Sm
1 księga królewska
start learning
1Krl
2 księga królewska
start learning
2Krl
1 Księga kronik
start learning
1 Krn
Księga Ezdrasza
start learning
Ezd
Księga Nehemiasza
start learning
Ne
Księga Tobiasza
start learning
Tb
Księga Judyty
start learning
Jdt
Księga estery
start learning
Est
1 księga machabejska
start learning
1 Mch
2 księga machabejska
start learning
2 Mch
Księga hioba
start learning
Hi
Księga Psalmów
start learning
Ps
księga przysłów
start learning
Prz
księga koheleta
start learning
Koh
Pieśń nad pieśniami
start learning
Pnp
księga mądrości
start learning
Mdr
Mądrośc Syracha
start learning
Syr
Księga Izajasza
start learning
Iz
księga jeremiasza
start learning
Jr
Lamentacje
start learning
Lm
księga Barucha
start learning
Ba
Księga ezechiela
start learning
Ez
księga Daniea
start learning
Dn
księga ozeasza
start learning
Oz
Księga Joela
start learning
Jl
Księga Amosa
start learning
Am
księga abdiasza
start learning
Ab
księga jonasza
start learning
Jon
Księga micheasza
start learning
Mi
Księga nahuma
start learning
Na
księga hakuba
start learning
Ha
księga sofoniasza
start learning
So
księga aggeusza
start learning
Ag
księga zachariasza
start learning
Za
księga malachiasza
start learning
Mi
ewangelia wdłg św mateusza
start learning
Mt
ewangelia wdłg św marka
start learning
Mk
ewangelia wdłg św Łukasza
start learning
Łk
ewangelia wdłg św Jana
start learning
J
dzieje apostolskie
start learning
Dz
św pawła list do rzymian
start learning
Rz
św pawła 1 list do koryntian
start learning
1 Kor
św pawła 2 list do koryntian
start learning
2 Kor
św pawła list do galatów
start learning
Ga
św pawła list do efezjan
start learning
Ef
św pawła list do filipian
start learning
Flp
św pawła list do kolosan
start learning
Kol
św pawła 1 list do tesaloniczan
start learning
1 Tes
św pawła 2 list do tesaloniczan
start learning
2 Tes
św pawła 1 list do tymoteusza
start learning
1 Tm
św pawła 2 listt do tymoteusza
start learning
2 Tm
św pawła list do tytusa
start learning
Tt
św pawła list do filemona
start learning
Flm
List do hebrajczyków
start learning
Hbr
List św jakuba
start learning
Jk
List 1 św piotra
start learning
1 P
List 2 św piotra
start learning
2P
List 1 św jana
start learning
1 J
List 2 św jana
start learning
2 J
List 3 św jana
start learning
3 J
List św judy
start learning
Jud
Apokalipsaśw jana
start learning
Ap

You must sign in to write a comment