prawo cywilne

 0    6 flashcards    yzabel
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kiedy norma prawna przestaje obowiązywać?
start learning
1. W skutek klauzul derogacyjnych 2. Upływ czasu oznaczonego w akcie 3. Akt późniejszy uchyla wcześniejszy ale ustawa ogólna późniejsza nie uchyla szczególnej wczesniejszej
co oznacza desuetudo?
start learning
norma przestaje obowiązywać gdy staje się na skutek zmiany systemu prawnego lub stosunków faktycznych trwale niestosowalna
co to jest prawo podmiotowe?
start learning
JEST TO PEWNA ZŁOŻONA SYTUACJA PRAWNA WYZNACZONA PODMIOTOM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE NORMY I CHRONIĄCA PRAWNIE UZNANE INTERESY TYCH PODMIOTÓW. NA SYTUACJĘ TĘ SKŁADAJĄ SIĘ WOLNE - W ASPEKCIE NOR¬MATYWNYM - ZACHOWANIA PSYCHOFIZYCZNE LUB KONWENCJONALNE PODMIOTU UPRAW¬NIONEGO, Z KTÓRYMI SPRZĘŻONE SĄ ZAWSZE OBOWIĄZKI INNEGO PODMIOTU LUB INNYCH PODMIOTÓW, PRZY CZYM GDY NORMA PRAWNA TEGO NIE WY-ŁĄCZA UPRAWNIONEMU PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ KOMPETENCJA DO ŻĄDANIA, BY ORGAN PAŃSTWA DYSPONUJĄCY PRZYMUSEM DOPROWADZIŁ DO
Czym są prawa bezwzględne?
start learning
– skuteczne wobec wszystkich → obowiązek nieingerowania w sferę spraw określonych prawem podmiotowym → kreowane tylko przez normy prawne, a nie przez decyzje jednostek (tzw. numerus clausus bezwzględnych praw podmiotowych)
Czym są prawa względne?
start learning
– skuteczne są jedynie wobec określonych podmiotów → głównie prawo zobowiązaniowe, w którym wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, polegającego na różnego rodzaju zachowaniach → kreowane są decyzjami stron (zasada swobody umów);
Prawa akcesoryjne?
start learning
skonstruowane dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych), a ich istnienie i treść zależą od innych praw podmiotowych, z którymi są funkcjonalnie związane; mogą mieć charakter praw bezwzględnych (zastaw, hipoteka) albo względnych (poręczenie);

You must sign in to write a comment