Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos

5  1    95 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
brać
start learning
coger
brzmieć / dzwonić
start learning
sonar
być
Jestem zmęczony. Jestem adwokatem. Pomarańcze są w sklepie.
start learning
estar / ser / haber
Estoy cansado. Soy abogado. Hay naranjas en la tienda.
być / pozostawać
np. o pożywieniu
start learning
quedar
być wartym
start learning
valer
być wystarczającym
start learning
bastar
chcieć
Co chcemy dzisiaj robić?
start learning
querer
Que queremos hacer hoy?
chcieć / pragnąć
start learning
desear
działać / funkcjonować
start learning
funcionar
kłamać / skłamać
start learning
mentir
kontynuować
start learning
continuar
krzyczeć / krzyknąć
start learning
gritar
łączyć / połączyć
jednoczyć
start learning
unir
mieszkać
Gdzie mieszkasz?
start learning
vivir
Dónde vives?
milczeć
start learning
callar
móc
Co możemy dzisiaj robić?
start learning
poder
Qué podemos hacer hoy?
mówić
start learning
hablar
obiecać / obiecywać
start learning
prometer
obudzić kogoś
start learning
despertar
obudzić się
start learning
despertarse
ochronić / chronić / bronić
start learning
proteger
odpowiedzieć / odpowiadać
start learning
contestar
organizować
start learning
organizar
otrzymać / otrzymywać
start learning
recibir
patrzeć
start learning
mirar
pisać
start learning
escribir
pojawić się
start learning
aparecer
pokazywać
start learning
enseñar / mostrar
pomóc / pomagać
start learning
ayudar
potrzebować
start learning
necesitar
powiedzieć
start learning
decir
powtórzyć / powtarzać
start learning
repetir
pozwolić / pozwalać
start learning
permitir
produkować / robić
start learning
hacer / producir
prosić o wybaczenie / przepraszać
start learning
disculparse
próbować
np. ciastko
start learning
tratar de
próbować
czynić próbę
start learning
intentar
przedstawić / przedstawiać / prezentować
start learning
presentar
przeszkadzać
start learning
molestar
przyciągać / zwracać uwagę
start learning
atraer
przynieść / przynosić
start learning
traer
przysiąc / przysięgać
start learning
jurar
pytać
start learning
preguntar
robić / czynić
start learning
hacer
sadzać {np. na krześle}
start learning
sentar
schować się / chować się
start learning
esconderse
skończyć / kończyć
start learning
acabar
skończyć / kończyć / zakończyć
start learning
terminar
służyć
start learning
servir
słyszeć
start learning
oír
sprzedać / sprzedawać
start learning
vender
stracić
start learning
perder
strzelać
start learning
disparar
stworzyć / tworzyć / utworzyć
start learning
crear
świętować
start learning
celebrar
traktować
start learning
tratar
uciąć / ciąć
start learning
cortar
udać się komuś coś / osiągnąć coś
start learning
lograr
ukrywać / chować
start learning
esconder
umówić się z kimś na spotkanie
start learning
quedar con
umyć / myć / prać
start learning
lavar
uratować / ratować
start learning
salvar
usiąść / siadać
start learning
sentarse
używać
start learning
usar
walczyć
start learning
luchar
wchodzić
start learning
entrar
wejść / wchodzić do
start learning
entrar en
widzieć / zobaczyć
start learning
ver
woleć / preferować
start learning
preferir
wręczać / wręczyć / dostarczyć
start learning
devolver
wrócić / wracać
start learning
regresar
wybaczyć / wybaczać
start learning
perdonar
wybrać / wybierać
start learning
elegir
wydarzyć się / zdarzyć się
start learning
ocurrir
wydawać się
start learning
parecer
wyjaśnić / wyjaśniać
start learning
explicar
wyobrażać sobie
start learning
imaginar
wysłać / wysyłać
start learning
enviar
zabić / zabijać
start learning
matar
zaczynać
start learning
empezar / comenzar
zająć / zajmować
start learning
ocupar
zapewnić / zapewniać
start learning
asegurar
zaprosić / zapraszać
start learning
invitar
zatrzymać / zatrzymywać
start learning
detener
zatrzymać się / zatrzymywać się
stanąć w miejscu / zatrzymać się gdzieś
start learning
parar
zbliżać / przybliżać
start learning
acercar
zbliżać się / przybliżać się
start learning
acercarse
zdecydować / decydować
start learning
decidir
zdobyć / uzyskać
start learning
conseguir
zdziwić / zaskoczyć
start learning
sorprender
znaczyć / oznaczać
start learning
significar
znaleźć / znajdować
Znalazłem jednego buta w szafie.
start learning
encontrar
Enconté un zapato en el armario.
zniszczyć
start learning
destruir
zostać
np. w domu
start learning
quedarse
quedarse triste -> to be o feel sad quedarse sin dinero -> to be left penniless
zostawić / pozostawić / porzucić
start learning
dejar

You must sign in to write a comment