Mis amigos y yo

 0    301 flashcards    alicjawisniewska9
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
charakter
Mam zły charakter
start learning
el carácter
Tengo mal carácter
niezależne
start learning
independiente
wesoły
start learning
alegre
nieodpowiedzialny
ale czasami jesteś trochę nieodpowiedzialna
start learning
irresponsable
pero a veces puedes ser un poco irresponsable
martwić się
start learning
preocupar por
inny
start learning
demás
realistyczny
start learning
realista
wrażliwy
start learning
sensible
marzyciel
start learning
soñador
dosyć / wystarczająco
start learning
bastante
szczery
start learning
sincero
nieśmiały
start learning
tímido
prawda
start learning
verdad
tak / w ten sposób
start learning
así
Myślę, że
start learning
creo
Czuję, że
start learning
creo que
osobowość
start learning
personalidad
zrównoważony
start learning
equilibrada
myśleć
nie ma mowy!
myśleć o kimś/czymś
start learning
pensar
ni pensarlo!
pensar en alguien/algo
czasami
start learning
a veces
zbyt / zbytnio
start learning
demasiado
prawdopodobnie
start learning
seguramente
czynności intelektualnych, takich jak czytanie
start learning
actividades intelectuales como leer
mało
mam mało znajomych
start learning
pocos
tienes pocos amigos
ale
ale ci których mam są najlepsi
start learning
pero
pero los tienes son buenos
start learning
son
dobry
start learning
bueno
cichy
jest osobą cichą
start learning
tranquila
eres una persona tranquila
szlachetny
start learning
noble
Sztuka
Lubisz sztukę
start learning
arte
Te gusta el arte
kultura w ogóle
start learning
la cultura en general
wolisz
start learning
prefieres
zmiany
I nie lubisz dużych zmian
start learning
cambios
y no te gusta muchos los cambios
sam lub z rodziną
start learning
solo o en familia
romantyczny
start learning
romántica
swój
start learning
tu
nastrój /stan
twój nastrój może być bardzo zmianny
start learning
estado
tu estado de ánimo puede cambiar mucho
samopoczucie
start learning
estado de ánimo
może
start learning
puede
nagle
start learning
de repente
nosisz
start learning
te pones
zadowolony
de repente te pones contento
start learning
contento
nagle jesteś szczęśliwa
smutny
start learning
triste
dbasz
start learning
preocupas
pewny siebie
start learning
seguro de ti misma
styl
start learning
estilo
własny
start learning
propio
nosić
start learning
llevar
podjąć inicjatywę
start learning
llevar iniciativa
zdenerowowany (w tym momencie)
czasami denerwujesz się z powodu błahych rzeczy
start learning
nervioso
a veces te pones nervioso por pequeños cosas
zły na coś
start learning
enfadado con
posiadacie
czasami jesteś zła, ale masz świetne poczucie humoru
start learning
posees
a veces te enfadas, pero posees un excelente sentido del humor
aktywny
start learning
activa
i
start learning
e
wyobraźnia
jesteś osobą aktywną z wyobraźnią
start learning
imaginativa
eres una persona activa e imaginativa
brać udział w czymś
start learning
participar
wszyscy
start learning
todo
co dzieje się wokół ciebie
start learning
lo que pasa a tu alrededor
około
start learning
alrededor
przechodzić
start learning
pasa
ciekawość
start learning
curiosidad
nieznany
jesteś ciekawa tego, co nieznane
start learning
desconocido
tienes mucha curiosidad por lo desconocido
powiedzieć
Twoi znajomi powiedzieli, że jesteś trochę szalona
start learning
dicen
tus amigos dicen que estás un poco loca
profesor
start learning
profesor
zdenerwować się
start learning
ponerse nervioso
Co się stało?
start learning
qué te pasa?
mnie nic się nie dzieje
start learning
no me pasa nada
poważna
nie mogę być poważna?
start learning
seria
es que no puedo estar seria?
wydaje
nie sądzisz?
start learning
parece
no te parece?
nigdy nie robi się nerwowy
start learning
nunca se pone nervioso
nieprzyjemny
kiedy dzieje się coś nieprzyjemnogo nigdy nie ma złego humoru, ani się nie złości
start learning
desagradable
cuando le pasa algo desagradable nunca se pone de mal humor ni se enfada
coś się dzieje
start learning
pasa algo
Powodzenia, szczęście
start learning
suerte
tak / w ten sposób
start learning
así
Jak szczęście, że tak
start learning
qué suerte ser así
zatem
start learning
pues
chociaż
start learning
aunque
niebezpieczny
chodzi o to, że Carlos jest super chłopcem ale jest trochę niebezpieczny
start learning
inseguro
lo que pasa es que Carlos es muy buen chico pero un poco inseguro
bardzo nieśmiały
start learning
supertímido
łatwy
Nie jest to łatwe, aby dobrze gotować
start learning
fácil
no es fácil cocerlo bien
gotuję
start learning
cocerlo
prawie
To jest to, że prawie nigdy nie wyraża swoich uczuć
start learning
casi
es que casi nunca expresa sus sentimientos
wyraża
start learning
expresa
uczucia
start learning
sentimientos
wiedzieć
dlatego nie wiesz co czujesz
start learning
saber
por eso no sabes lo que le pasa
znać
znam go bardzo dobrze
start learning
conocer
yo lo conozco muy bien
On jest moim dobrym przyjacielem i wiem, że jest bardzo wrażliwą osobą
start learning
es muy amigo mío y sé que se una persona muy sensible
jakikolwiek
nic/cokolwiek
start learning
cualquier
cualquier cosa
ostatni
start learning
duran
pero los enfados le duran poco tiempo
mało czasu
start learning
poco tiempo
w gruncie rzeczy
start learning
en el fondo
solidarność
start learning
solidaria
Jedyną rzeczą jest to, że
start learning
lo único es eso
pracowity
start learning
trabajador
odpowiedzialny
start learning
responsable
On troszczy się o innych
start learning
se preocupa por los demás
para
start learning
pareja
tworzą się
start learning
formad
papier
start learning
papel
zdania o osobie, która jest partnerem
start learning
frases sobre la persona que es tu pareja
zamieniać
start learning
intercambiado
pomiędzy
start learning
entre
umowa
start learning
acuerdo
zgadzasz się z tym, co mówi
start learning
estáis de acuerdo con lo que dice
lub
start learning
o
ponieważ
start learning
porque
młodość / młodzież
start learning
adolescencia/ la juventud
powiedzieć
start learning
decir
oznacza to
start learning
significa esto
w pierwszej kolejności
start learning
en primero lugar
krok
start learning
una etapa
przejście /przełom
start learning
transición
w którym
start learning
en la que
porzucić
start learning
dejar de
zostawić / pozostawić / porzucić
start learning
dejar
zmienić / zamienić
przestają być dziećmi, aby zmienić się w dorosłych
start learning
convertir
dejamos de ser niños para convertirnos en adulto
W tej chwili
start learning
en esta época
czas
start learning
época
eksperymentować
start learning
experimentar
zmiany fizjologiczne
start learning
cambios fisiológicos
ciało
start learning
cuerpo
que tienen que ver con el cuerpo
psychologiczny
start learning
psicológico
społeczny
start learning
sociales
występuje
start learning
ocurre
wydarzyć się / zdarzyć się
start learning
ocurrir
ważne rzeczy
start learning
cosas importantes
oddzielić / wydzielić
start learning
separar
nos separamos de los padres
dotychczas
start learning
que hasta ahora
que hasta ahora han sido los protectores y los modelos
integrować
start learning
integrar
nos integramos en la sociedad de forma independiente
przeszukiwać / poszukiwać
start learning
buscar
własna tożsamość
start learning
identidad propia
kontrolować
start learning
controlar
los adolescentes no controlamos bien los impulsos y las emociones y por eso tenemos muchos cambios de humor
puls
start learning
impulsos
emocje
start learning
emociones
z jednej strony
start learning
por un lado
móc
start learning
poder
entuzjasta
start learning
entusiasta
ciekawy
start learning
curiosos
gdy chcemy coś
start learning
cuando nos gusta algo
inny
start learning
por otro
nudziarz
start learning
aburrir
niezwłocznie / od razu
start learning
enseguida
niecierpliwy
start learning
impaciente
chcieć
start learning
querer
zobacz wyniki
start learning
ver resultados
natychmiastowy
start learning
inmediato
traktować
nie lubimy władzę lub być traktowani jak dzieci
start learning
tratar
no nos gusta la autoridad ni ser tratados como niños
Instytucja
start learning
autoridad
zawsze
start learning
siempre
wziąć udział
start learning
tomar parte
decyzja
start learning
decision
wymagać
start learning
exigir
poszanowanie
wymagać szacunku dorosłych
start learning
respecto
exigir el respeto de los adultos
poczucie własnej godności
start learning
autoestima
myśleć
start learning
pensar
martwić się co inni myślą o nas
start learning
preocupar lo que piensan demás de nosotros
haniebny /wstydliwy /nieśmiały
start learning
vergonzoso
I wreszcie,
start learning
Y por último,
posiadać
Posiadamy duże poczucie sprawiedliwości i jesteśmy bardzo idealistyczne
start learning
poseer
poseemos un gran sentido de la justicia y somos muy idealista
wielki
start learning
gran
poczucie
start learning
sentido
sprawiedliwość
start learning
justicia
idealista
start learning
idealista
również
start learning
además
przeszukiwać / poszukiwać
Ponadto, jak czujemy się niepewnie, szukamy wsparcia i referencje w naszej grupie przyjaciół
start learning
buscar
además, como nos sentimos inseguros, buscamos apoyo y referentes en nuestro grupo de amigos
niepewny
start learning
inseguros
wsparcie
start learning
apoyo
odniesień
start learning
referentes
też / również
start learning
también
i chłopaków lub dziewczyny
start learning
y también los novios o novias
głębokie relacje
start learning
tener relaciones profundas
zaczynać
start learning
empezar
zmienić / zamienić
stają się najważniejsze osoby w tym wiek
start learning
convertir
se convierten en las personas más importantes a esta edad
wiek
start learning
edad
znacznie więcej niż rodzina
start learning
mucho más que la familia
więcej
start learning
más
w końcu
start learning
finalmente
ponieważ
start learning
a causa
transformacja
start learning
transformación
poszukiwanie
start learning
búsqueda
obraz
start learning
imagen
styl odzieży
start learning
estilo de la ropa
finał
start learning
definitiva
mieć całe życie przed sobą
start learning
tener toda la vida por delante
bez
start learning
sin
pytanie
start learning
cuestionar
to jest to, co chcę
start learning
que es lo que quiero
Kim jestem
start learning
quién soy yo
Nie zgadzam się z tym
start learning
yo no estoy de acuerdo con esto
wydawać się
start learning
parecer
zatem
start learning
pues
Więc myślę, że to prawda, bo
start learning
pues a mí me parece que es verdad, porque
porzucić
start learning
dejar de
dejar de + infinitivo
początek
start learning
empezar a
empezar a + infinitivo
zmieniać na
zmienić na + rzeczownik
start learning
convertirse en
convertirse en + sustantivo
Staliśmy się ludzie z opiniami
start learning
nos hemos convertido en personas con opiniones
z jednej strony
start learning
por un lado
ale z drugiej strony
start learning
pero por otro
mianowicie
start learning
es decir
czyli
start learning
o sea
Prawdą jest, że...
start learning
es verdad que...
I częściowo zgadzam się z ... ale...
start learning
en parte estoy de acuerdo con ..., pero...
Nie zgadzam się z...
no estoy nada de acuerdo con...
start learning
no estoy de acuerdo con...
Zgadzam się, ale to zależy.
start learning
estoy de acuerdo, pero depende.
wychodzić
start learning
salir
płakać
ze łzami w oczach
start learning
llorar
llorando
krzyczeć / krzyknąć
kiedy złoszczę się płaczę lub krzyczę
start learning
gritar
cuando me enfado termino llorando o gritado
patrzeć
kiedy patrzę w lustro nie lubię siebie
start learning
mirar
cuando me miro al espejo no me gusto
Nie jestem dzieckiem
start learning
ya no soy un niño
On myśli, że jestem tylko przyjacielem
start learning
piensa que solo soy un amigo
Dziewczyny nie patrzą na mnie
start learning
Las chicas no se fijan en mí
próbować
start learning
intentar
stara
start learning
intenta
starają się spotkać kogoś...
start learning
intenta conocer a alguien...
próbuje umieścić w miejscu
start learning
intenta ponerte en su lugar
Nie należy martwić się tyle
(nie) powinieneś + bezokolicznik
start learning
no deberías preocuparte tanto
(no) deberías + infinitivo
na pewno (pewnie)
imperativo (afirmativo)
porozmawiaj z nią, jestem pewien, że zrozumiecie
start learning
seguramente (seguro)
tryb rozkazujący (twierdzący)
habla con ella, seguro que os entendéis
pozwalać + bezokolicznik
rodzice pozwalają mi na chwilę wychodzić wieczorem w sobotę
start learning
dejar + infinitivo
Mis padres me dejan salir el sábado por la noche un rato
uważać
jak myślisz
start learning
creer
cómo creéis
potem / po
start learning
después
móc
start learning
poder
powiesić je
powiesić w klasie
start learning
colgarlas
colgarles en el aula
o (kimś)
start learning
sobre (Isaac)
znać / poznać
start learning
conocer
Isaac y yo nos conocimos en un chat
niezwłocznie / od razu
od razu pomyślałam że jest on inny
start learning
enseguida
enseguida me pareció un chico muy especial, diferente
wydawać się
start learning
parecer
dojrzały
start learning
maduro
być / pozostawać
jeden dzień pobytu
start learning
quedar
un día quedamos
miłość od pierwszego wejrzenia
start learning
amor a primera vista
dogadujemy się dobrze
start learning
nos llevamos muy bien
Dziś mam do pracy z Caty
start learning
hoy tengo que trabajar con Caty
czekać / oczekiwać
Caty oczekiwano mnie do pracy, nauki
start learning
esperar
Caty me espera para hacer el trabajo de Ciencia
Jestem chory
start learning
estoy harta
wczoraj
start learning
ayer
na przykład
start learning
por ejemplo
Caty wysłał mu cztery wiadomości w ciągu jednej godziny
start learning
Caty le mandó cuatro mensajes en una hora
Wysłać
start learning
Mandar
1. znajdować 2. spotykać
start learning
encontrar
ulica
start learning
calle
na ulicy
start learning
por la calle
w czasie / podczas
start learning
durante
więcej niż dziesięć minut
start learning
más de diez minutos
Jak poznałem...
start learning
cómo conocí a...
zatem
start learning
pues
przy wejściu
start learning
en la entrada
1. znajdować 2. spotykać
start learning
encontrar
lubić
od razu go polubiłam
start learning
caer bien (cayó)
enseguida me cayó bien
iść coś zjeść /napić się
start learning
ir a tomar algo
na koniec
start learning
al salir
kino
start learning
cine
zapytać
poprosił (zapytał) mnie o numer telefonu
start learning
pedir
Él me pidió mi numero de móvil
po pewnym czasie
start learning
al poco tiempo
wtedy / wówczas
start learning
entonces
rozpocząć wychodzić razem
start learning
empezar a salir juntos
ale po trzech miesiącach zerwaliśmy
start learning
pero a los tres meses lo dejamos
nie wiem
start learning
no sé
Uważam, że to trochę dziecinne, niedojrzałe
start learning
yo lo encuentro un poco infantil, inmaduro
infantylny, dziecinny
start learning
infantil
niedojrzały
start learning
inmaduro
uważać że
start learning
encontrar
z powodu jednej rzeczy
start learning
por una cosa
mamy te same upodobania i zainteresowania
start learning
no tenemos los mismos gustos ni intereses
Mówi, że nadal lubię, ale to nie prawda
start learning
dice que todavía me gusta pero no es verdad
tak
start learning
eso sí
opuszczeniu szkoły
często go widzę po szkole z jego dziewczyną
start learning
al salir de clases
le veo mucho al salir de clase con esa chica
tak głupia
start learning
chica tan tonta
uważać /myśleć
start learning
creer
jakaś tam Sylwia
start learning
un tal Silvia
być zazdrosnym
start learning
tener celos
są one
start learning
se ven
szkoła podstawowa
start learning
escuela primera
czyli
start learning
o sea
podobnie
start learning
mismo
dwa lata do tej samej klasy
start learning
desde hace dos años a la misma clase
często
start learning
muchas veces
razem
start learning
juntos
przygotować
start learning
preparar
egzaminy
start learning
los exámenes
u niego w domu lub u mnie
start learning
en su casa o la mía
Lubię być z nim
start learning
a mí me gusta estar con él
przed / zanim
start learning
antes
teraz przychodzi
start learning
ahora sale
teraz
start learning
ahora
być zazdrosnym
start learning
tener celos
ponieważ spędzamy tak dużo czasu razem, ale przykro i że
start learning
porque pasamos mucho tiempo juntos pero lo siento e que
On jest moim najlepszym przyjacielem
start learning
es mi mejor amigo
Co wiadomo
start learning
de qué es conocen
chociaż
start learning
aunque
chłopcy
start learning
novios
jak długo jesteście znajomymi
start learning
cuánto hace que sois amigos
Jak się poznaliście
start learning
cómo os conocisteis
To było trudne relacje zawsze taka sama
start learning
ha sido cuesta relación siempre igual
ktoś
start learning
alguien
przyjaciel, dla których jesteś idealny
start learning
un amigo para quien eres perfecto
wady
start learning
defectos
przyjaźń
start learning
amistad
wybaczyć / wybaczać
start learning
perdonar
zaakceptować
start learning
aceptar
Jest to głównie
start learning
es sobre todo
traktować
start learning
tratar
stara się zrobić lepiej dla drugiej osoby
start learning
tratar de hacer mejor a la otra persona

You must sign in to write a comment