łacina prawnicza, drugie 52

 0    50 flashcards    pietranikm
download mp3 print play test yourself
 
Question English Answer English
działanie zgodnie z przepisami ustawy
start learning
iuxta legem
działanie w celu obejścia ustawy (sprzeczne z ideą ustawodawcy, ale zgodne z literą prawa) działanie wbrew przepisom ustawy
start learning
praeter legem
wbrew ustawie
start learning
contra legem
cel ustawy
start learning
ratio legis
tam, gdzie ten sam cel ustawy, tam musi być i ta sama treść ustawy/ w takich samych okolicznościach należy stosować takie same rozwiązania prawne
start learning
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
z przeciwieństwa
start learning
a contrario
rozumowanie z podobieństwa
start learning
per analogiae
wnioskowanie na podstawie jednego aktu prawnego (z podobieństwa dwóch różnych ustaw)
start learning
analogia legis
wnioskowanie z podobieństwa systemu prawnego
start learning
analogia iuris
domniemanie
start learning
PRAESUMPTIO
domniemanie z wiedzy
start learning
preasumptio facti
domniemanie prawne
start learning
preasumtio iuris
domniemanie prawne wzruszalne (które można obalić, np. domniemanie ojcostwa w małżeństwie, domniemanie niewinności)
start learning
praesumptio iuris tantum
domniemanie prawne niewzruszalne (którego nie można obalić)
start learning
praesumptio iuris ac de iure
ustawa ogólna
start learning
lex generalis
ustawa szczególna/ specjalna
start learning
lex specialis
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
start learning
lex specialis derogat legi generali
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
start learning
lex posteriori derogat legi priori
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej
start learning
lex posteriori generalis non derogat legi priori speciali
ustawa nie działa wstecz; zasada, że nie powinno się stosować przepisów prawa ze skutkiem wstecznym
start learning
lex retro non agit
przedawnienie; długo niestosowane prawo traci swą moc
start learning
desuetudo
komentarz do ustawy, która obowiązuje
start learning
de lege lata
wnioski związane z przyszłymi zmianami w prawodawstwie
start learning
de lege ferenda
ustanawiać ustawę
start learning
legem ferre
wobec wszystkich
start learning
erga omnes
skarga skuteczna wobec wszystkich (w prawie rzeczowym)
start learning
actiones in rem
między stronami
start learning
inter partes
skarga skuteczna tylko wobec konkretnej osoby (w prawie zobowiązań)
start learning
actiones in personam
testament:
start learning
LEGATUM
testament, tworzy prawo władcze
start learning
legatum per vindicationem
testament, tworzy zobowiązanie
start learning
legatum per domnationem
szkoda idzie za głową (sprawcą)
start learning
noxa caput sequitur
daj mi fakt, dam ci prawo (jeżeli znamy stan faktyczny, możemy zastosować prawo)
start learning
da mihi factum, dabo tibi ius
prawo zna sąd, tzn. w sądzie nie musimy udowadniać prawa, bo sąd zna prawo
start learning
iura novit curia
w sensie ścisłym
start learning
sensu stricto
w sensie szerokim
start learning
sensu largo
ściśle
start learning
stricte
rzeczy jasnych (oczywistych) się nie interpretuje
start learning
clara non sunt interpretanda
z definicji
start learning
ex definitione
kto korzysta ze swojego prawa, nikomu nie szkodzi
start learning
qui suo iure utitur, neminem laedit
pierwszy w czasie, lepszy w prawie
start learning
prior tempore, potior iure
wyraźnie, jasno powiedziane
start learning
expressis verbis
przez fakty dokonane, dorozumiane
start learning
per facta concludentia
określona liczba, lista zamknięta (np. ściśle określona liczba przyjętych na studia)
start learning
numerus clausus
na pierwszy rzut oka, bez zagłębiania się w sprawę
start learning
prima facie
rzeczy oznaczone co do gatunku
start learning
genus
liczyć
start learning
numero
ważyć
start learning
pondere
mierzyć
start learning
mensuro
siedzę na koniu
start learning
sedebo in equo

You must sign in to write a comment