koniugacja1 widzieć, siedzieć, stać, mówić, lubić, uczyć, iść, jechać czytać, słuchać ROSYJSKI

2.5  2    20 flashcards    alice7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odmiana słuchać l. poj.
ja słucham, ty słuchasz, on ona ono słucha
start learning
слушать
я слушaю ты слушaeшь он слушaeт
odmiana słuchać l. mnoga
my wy oni
start learning
слушать
мы слушaeм вы слушaeте они слушaют
odmiana czytać l. poj
ja ty on
start learning
читать
я читаю, ты читаешь, oн/она/ оно читает
odmiana czytać l. mnoga
my wy oni
start learning
читать
мы читаем вы читаете они читают
odmiana jechać l. poj
ja ty on
start learning
ехать
•я еду •ты едешь •он едет
odmiana jechać l. mnoga
my wy oni
start learning
ехать
• мы едем •вы едете •они едут
odmiana iść l. poj.
ja ty on
start learning
идти
я иду ты идёшь он/она/оно идёт
odmiana iść l. mnoga
my wy oni
start learning
идти
мы идём вы идёте они идут
odmiana uczyć l. poj.
ja ty on
start learning
учить
я учу́ ты у́чишь он/она/оно у́чит
odmiana uczyć l. mnoga
my wy oni
start learning
учить
мы у́чим вы у́чите они у́чат
odmiana lubić l. poj,
ja ty on
start learning
любить
я люблю́ ты лю́бишь он/она/оно лю́бит
odmiana lubić l. mnoga
my wy oni
start learning
любить
мы лю́бим вы лю́бите они лю́бят
odmiana mówić l. poj.
ja ty on
start learning
говорить
я говорю́ ты говори́шь он/она/оно говори́т
odmiana mówić l. mnoga
my wy oni
start learning
говорить
мы говори́м вы говори́те они говоря́т
odmiana stać l. poj.
ja ty on
start learning
стоя́ть
я стою́ ты стои́шь он/она/оно стои́т
odmiana stać l. mnoga
my wy oni
start learning
стоя́ть
мы стои́м вы стои́те они стоя́т
odmiana siedzieć l. poj.
ja ty on
start learning
сидеть
я сижу́ ты сиди́шь он/она/оно сиди́т
odmiana siedzieć l. mnoga
my wy oni
start learning
сидеть
мы сиди́м вы сиди́те они сидя́т
odmiana widzieć l. poj.
ja ty on
start learning
видеть
я ви́жу ты ви́дишь он/она/оно ви́дит
odmiana widzieć l. mnoga
my wy oni
start learning
видеть
мы ви́дим вы ви́дите они ви́дят

You must sign in to write a comment