English Phrases Numbers and money

 0    43 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
11 dolarów.
start learning
11 dollars.
52 centy.
start learning
52 cents.
Kilka.
start learning
A few.
Trochę.
start learning
A little.
Wezwać policję.
start learning
Call the police.
Czy twoja żona lubiła Kalifornię?
start learning
Did your wife like California?
Czy masz kawę?
start learning
Do you have any coffee?
Czy masz cos tanszego?
start learning
Do you have anything cheaper?
Czy przyjmujecie karty kredytowe?
start learning
Do you take credit cards?
Jak płacisz?
start learning
How are you paying?
Ile osób jest w Nowym Jorku?
start learning
How many people are there in New York?
Ile są te kolczyki?
start learning
How much are these earrings?
Ile kosztuje dziennie?
start learning
How much does it cost per day?
Ile to kosztuje?
Czy mógłby pan powiedzieć mi ile to kosztuje?
start learning
How much does this cost?
Can you tell me how much it is?
Ile jestem ci winien?
start learning
How much do I owe you?
Ile kosztuje podróż do Miami?
start learning
How much is it to go to Miami?
Ile zarabiasz?
start learning
How much money do you make?
Chciałbym zjeść w restauracji 5th street.
start learning
I'd like to eat at 5th street restaurant.
Nie mam dziewczyny.
start learning
I don't have a girlfriend.
Nie mam żadnych pieniędzy.
start learning
I don't have any money.
Mam rezerwację.
start learning
I have a reservation.
Będę miał to samo.
start learning
I'll have the same thing.
Zapłacę za obiad.
start learning
I'll pay for dinner.
Zapłacę za bilety.
start learning
I'll pay for the tickets.
Mam 26 lat.
start learning
I'm 26 years old.
Muszę ćwiczyć mój angielski.
start learning
I need to practice my English.
Czyż nie?
start learning
Isn't it?
Czy to w porządku?
start learning
Is that ok?
Czy jest do mnie poczta?
start learning
Is there any mail for me?
Jest 23:30.
start learning
It's 11:30pm.
Jest kwadrans po dziewiątej.
start learning
It's is a quarter past nine.
Proszę wejdź.
start learning
Please come in.
Przepraszamy, nie akceptujemy kart kredytowych.
start learning
Sorry, we don't accept credit cards.
Przepraszamy, akceptujemy tylko gotówkę.
start learning
Sorry, we only accept Cash.
Ta restauracja nie jest droga.
start learning
That restaurant is not expensive.
To jest zbyt drogie.
start learning
That's too expensive.
Jest tu wielu ludzi.
start learning
There are many people here.
Kosztują 26 dolarów dziennie.
start learning
They charge 26 dollars per day.
Jaki jest kurs wymiany dla dolarów?
start learning
What's the exchange rate for dollars?
Jaki jest numer telefonu?
start learning
What's the phone number?
Gdzie mogę kupić bilety?
start learning
Where can I buy tickets?
Gdzie chciałbyś się spotkać?
start learning
Where would you like to meet?
Który jest lepszy?
start learning
Which one is better?

You must sign in to write a comment