English Phrases Time and dates

 0    75 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
11 dni temu,
start learning
11 days ago,
2 godziny,
start learning
2 hours,
Cały dzień,
start learning
All day,
Dawno temu,
start learning
A long time ago,
Czy oni przyjdą dziś wieczorem?
start learning
Are they coming this evening?
Czy jest ci wygodnie?
start learning
Are you comfortable?
Czy twoje dzieci są przy tobie?
start learning
Are your children with you?
Tak szybko, jak to możliwe,
start learning
As soon as possible,
O godzinie trzeciej po południu,
start learning
At 3 o'clock in the afternoon,
Na 5 ulicy,
start learning
At 5th street,
O godzinie 7 w nocy, (wieczór)?
start learning
At 7 o'clock at night, (evening)?
O godzinie 7 rano,
start learning
At 7 o'clock in the morning,
O której godzinie to się stało?
start learning
At what time did it happen?
Czy mogę ci pomóc?
start learning
Can I help you?
Czy masz basen?
start learning
Do you have a swimming pool?
Czy masz to w rozmiarze 11?
start learning
Do you have this in size 11?
Myślisz, że wrócisz przed 11:30?
start learning
Do you think you'll be back by 11:30?
Codziennie wstaję o 6 rano,
start learning
Everyday I get up at 6AM,
Co tydzień,
start learning
Every week,
Termin ważności,
start learning
Expiration date,
Czekałeś długo?
start learning
Have you been waiting long?
Wróci za 20 minut,
start learning
He'll be back in 20 minutes,
Jego rodzina przyjeżdża jutro,
start learning
His family is coming tomorrow,
A co powiesz na sobotę?
start learning
How about Saturday?
Jak długo zamierzasz zostać?
start learning
How long are you going to stay?
Jak długo zamierzasz zostać w Kalifornii?
start learning
How long are you going to stay in California?
Jak długo to zajmie?
start learning
How long will it take?
Ile w ogóle?
start learning
How much altogether?
Ile to będzie kosztować?
start learning
How much will it cost?
Nie mam wystarczająco dużo pieniędzy,
start learning
I don't have enough money,
Przygotowuję się do wyjścia,
start learning
I'm getting ready to go out,
Po prostu szukam, (Zakupy)
start learning
I'm just looking, (Shopping)
Martwię się też,
start learning
I'm worried too,
Dziś wieczorem będzie zimno,
start learning
It'll be cold this evening,
Dzisiaj bardzo mocno padało,
start learning
It rained very hard today,
To 17 dolarów,
start learning
It's 17 dollars,
Jest 6 rano,
start learning
It's 6AM,
Jest 8:45,
start learning
It's 8:45,
Za kwadrans 7,
start learning
It's a quarter to 7,
Dziś będzie padać śnieg,
start learning
It's going to snow today,
To tu,
start learning
It's here,
Jest tutaj,
start learning
It's there,
Już to widziałem,
start learning
I've already seen it,
John jedzie na wakacje jutro,
start learning
John is going on vacation tomorrow,
Moje urodziny to 27 sierpnia,
start learning
My birthday is August 27th,
Teraz albo później?
start learning
Now or later?
22 października,
start learning
October 22nd,
Chce wiedzieć kiedy przyjeżdżasz,
start learning
She wants to know when you're coming,
Czasami kładę się spać o 23, czasem o 23:30,
start learning
Sometimes I go to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM,
Jest mnóstwo czasu,
start learning
There's plenty of time,
Cały dzień,
start learning
The whole day,
Jesteśmy spóźnieni,
start learning
We're late,
Kiedy nadejdą dzień?
start learning
What day are they coming over?
Jaki jest dzień tygodnia?
start learning
What day of the week is it?
Jaka jest dzisiejsza data?
start learning
What is today's date?
Jaka jest Twoja religia?
start learning
What's your religion?
O której przybywają?
start learning
What time are they arriving?
O której wstałeś?
start learning
What time did you get up?
O której godzinie poszedłeś spać?
start learning
What time did you go to sleep?
O której wstałaś?
start learning
What time did you wake up?
O ktorej to się zaczyna?
start learning
What time does it start?
O której godzinie dotrzesz?
start learning
What time do you think you'll arrive?
Która godzina?
start learning
What time is it?
Kiedy nadchodzą?
start learning
When are they coming?
Kiedy wracasz?
start learning
When are you coming back?
Kiedy zamierzasz odebrać swojego przyjaciela?
start learning
When are you going to pick up your friend?
Kiedy wyjeżdżasz?
start learning
When are you leaving?
Kiedy się przeprowadzasz?
start learning
When are you moving?
Kiedy jest następny autobus do Philidalphia?
start learning
When is the next bus to Philidalphia?
Kiedy są twoje urodziny?
start learning
When is your birthday?
Kiedy poszedłem do sklepu, nie mieli żadnych jabłek,
start learning
When I went to the store, they didn't have any apples,
Kiedy ostatnio rozmawiałeś ze swoją matką?
start learning
When was the last time you talked to your mother?
Kiedy on wróci?
start learning
When will he be back?
Kiedy to będzie gotowe?
start learning
When will it be ready?
Dokąd zamierzasz pójść?
start learning
Where are you going to go?

You must sign in to write a comment