English Phrases Phone/internet/mail

 0    43 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy mogę zobaczyć Pana paszport?
start learning
Can I see your passport please?
Czy mogę odebrać wiadomość?
start learning
Can I take a message?
Czy mogę to przymierzyć?
start learning
Can I try it on?
Czy możemy tam usiąść?
start learning
Can we sit over there?
Czy przyjechałeś z rodziną?
start learning
Did you come with your family?
Czy myślisz, że to możliwe?
start learning
Do you think it's possible?
Tu jest mój numer,
start learning
Here's my number,
Nie ma go teraz,
start learning
He's not in right now,
Cześć, czy jest tam pani Smith?
start learning
Hi, is Mrs, Smith there, please?
Poproszę też trochę wody,
start learning
I'd like some water too, please,
Chciałbym kupić butelkę wody, proszę,
start learning
I'd like to buy a bottle of water, please,
Chciałbym coś kupić,
start learning
I'd like to buy something,
Chciałbym pójść do sklepu,
start learning
I'd like to go to the store,
Chciałbym wynająć samochód,
start learning
I'd like to rent a car,
Chciałbym wysłać faks,
start learning
I'd like to send a fax,
Chciałbym wysłać to do Ameryki,
start learning
I'd like to send this to America,
Chciałbym porozmawiać z Panem Smithem, proszę,
start learning
I'd like to speak to Mr, Smith please,
Mam troje dzieci, dwie dziewczynki i jednego chłopca,
start learning
I have three children, two girls and one boy,
Zaraz wracam,
start learning
I'll be right back,
Oddzwonię później,
start learning
I'll call back later,
Zadzwonię do ciebie w piątek,
start learning
I'll call you on Friday,
Nauczę cię,
start learning
I'll teach you,
Wszystko w porządku,
start learning
I'm ok,
Potrzebuję trochę tkanek,
start learning
I need some tissues,
Czy istnieje przewodnik mówiący po angielsku?
start learning
Is there an English speaking guide?
Chcę dać ci prezent,
start learning
I want to give you a gift,
Mężczyzna czy kobieta?
start learning
Male or female?
Mój telefon komórkowy nie ma dobrego odbioru,
start learning
My cell phone doesn't have good reception,
Mój telefon komórkowy nie działa,
start learning
My cell phone doesn't work,
Proszę zdejmij buty,
start learning
Please take off your shoes,
Przepraszam, myślę, że mam zły numer,
start learning
Sorry, I think I have the wrong number,
Jaki jest numer kierunkowy?
start learning
What is the area code?
Jak nazywa się firma, w której pracujesz?
start learning
What's the name of the company you work for?
Co jest nie tak?
start learning
What's wrong?
Jaki jest Twój adres?
start learning
What's your address?
Gdzie mogę znaleźć szpital?
start learning
Where can I find a hospital?
Gdzie jest najbliższa restauracja?
start learning
Where's the closest restaurant?
Gdzie jest apteka?
start learning
Where's the pharmacy?
Kim jesteś?
start learning
Who are you?
Kto to jest?
To Marysia.
start learning
Who is that?
It's Mary.
z kim chciałbyś rozmawiać?
start learning
Who would you like to speak to?
Zabierzesz mnie do domu?
start learning
Will you take me home?
Chcesz wody lub mleka?
start learning
Would you like water or milk?

You must sign in to write a comment