English Phrases Dining

 0    58 flashcards    rooneyasd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy jesteś tu sam?
start learning
Are you here alone?
Czy mogę zabrać przyjaciela?
start learning
Can I bring my friend?
Czy mogę otrzymać paragon?
start learning
Can I have a receipt please?
Czy to może być tańsze?
start learning
Can it be cheaper?
Czy możemy poprosić o menu?
start learning
Can we have a menu please,
Czy możesz to dla mnie zatrzymać?
start learning
Can you hold this for me?
Czy masz jakieś dzieci?
start learning
Do you have any children?
Czy wiesz, ile to kosztuje?
start learning
Do you know how much it costs?
Jadłeś w tej restauracji?
start learning
Have you eaten at that restaurant?
Jadłeś już?
start learning
Have you eaten yet?
Czy kiedykolwiek jadłeś zupę ziemniaczaną?
start learning
Have you ever had Potato soup?
Lubi sok, ale nie lubi mleka
start learning
He likes juice but he doesn't like milk
Oto twoja sałatka,
start learning
Here is your salad,
Oto twoje zamówienie,
start learning
Here's your order,
Jak to smakuje?
start learning
How does it taste?
Jak dużo ludzi? (restauracja)
start learning
How many people? (restaurant)
Zgadzam się,
start learning
I agree,
Poproszę stolik przy oknie,
start learning
I'd like a table near the window,
Chciałbym zadzwonić do Stanów Zjednoczonych,
start learning
I'd like to call the United States,
Nie byłem tam,
start learning
I haven't been there,
Nie skończyłem jeść,
start learning
I haven't finished eating,
Lubię to,
start learning
I like it,
Dam ci telefon,
start learning
I'll give you a call,
Poproszę filiżankę herbaty,
start learning
I'll have a cup of tea please,
Poproszę szklankę wody,
start learning
I'll have a glass of water please,
Jestem z ameryki,
start learning
I'm from America,
Idę do łożka,
start learning
I'm going to bed,
Jestem tu w interesach,
start learning
I'm here on business,
Przykro mi,
start learning
I'm sorry,
Mam tylko 5 dolarów,
start learning
I only have 5 dollars,
Myślę, że muszę iść do lekarza,
start learning
I think I need to see a doctor,
Jest 25 sierpnia,
start learning
It's August 25th,
Rozumiem,
start learning
I understand,
3 czerwca,
start learning
June 3rd,
Jedzenie było pyszne,
start learning
The food was delicious,
W lodówce są jabłka,
start learning
There are some apples in the refrigerator,
W pobliżu jest restauracja,
start learning
There's a restaurant near here,
Jest tam restauracja, ale nie sądzę, że jest bardzo dobra,
start learning
There's a restaurant over there, but I don't think it's very good,
Kelner!
start learning
Waiter!
Kelnerka!
start learning
Waitress!
Możemy jeść włoskie lub chińskie jedzenie,
start learning
We can eat Italian or Chinese food,
Poproszę dwie szklanki wody,
start learning
We'll have two glasses of water please,
Co będziesz miał?
start learning
What are you going to have?
Co polecasz?
start learning
What do you recommend?
Jaki jest twój adres e-mail?
start learning
What's your email address?
Czego chciałbyś się napić?
start learning
What would you like to drink?
Co chciałbyś zjeść?
start learning
What would you like to eat?
Gdzie jest bankomat?
start learning
Where is an ATM?
Gdzie jest lekarz, który mówi po angielsku?
start learning
Where is there a doctor who speaks English?
Który?
Które miejsca (siedzące) są nasze?
start learning
Which one?
Which seats are ours?
Czy mógłbyś go poprosić o przybycie tutaj?
start learning
Would you ask him to come here?
Chciałbyś szklankę wody?
start learning
Would you like a glass of water?
Wolisz kawę czy herbatę?
start learning
Would you like coffee or tea?
Chciałbyś coś do picia?
start learning
Would you like something to drink?
Czy chciałbyś trochę wody?
start learning
Would you like some water?
Czy chcesz trochę wina?
start learning
Would you like some wine?
Czy chciałby Pan pójść na spacer?
start learning
Would you like to go for a walk?
Czy chciałbyś oglądać telewizję?
start learning
Would you like to watch TV?

You must sign in to write a comment