Elementy teorii argumentacji X

 0    10 flashcards    prawofiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
2 typy uzasadnienia twierdzeń, norm i ocen
start learning
1. SUBSUMCYJNY (sylogistyczny) 2. ARGUMENTACYJNY(dyskursywny)
typ SUBSUMCYJNY
start learning
wprowadzenie określonych następstw z przyjętych przesłanek na podstawie założonych reguł interferencyjnych (r. wnioskowania); np: wyprowadzanie następstw prawnych z normy prawnej i ustalonego stanu faktycznego
typ ARGUMENTACYJNY
start learning
wymiana argumentów wspierających daną tezę (pro) i argumentów ją kwestionujących (contra). dokonywanie szeregu ocen co do wartości poszczególnych argumentów („ważenie” argumentów) a w konsekwencji podjęcie decyzji, które argumenty okazały się lepsze.
najczęstsze argumenty w uzasadnieniach prawniczych:
start learning
1. normy prawne 2orzecznictwo sądowe 3poglądy doktryny prawniczej 4. reguły egzegezy(interpretacyjne kolizyjne wnioskowań prawniczych) 5. reguły pozaprawne 6. opinie ekspertów i twierdzenia naukowe
Uniwersalne toposy prawnicze (topos = argument)
start learning
1. Argumentum a simile,2. Ubi eaden legis ratio, ibi eadem legis dispositio 3. Argumentum a contrario 4. Argumentum a fortiori 5. Dyrektywy instrumentalnego nakazu i zakazu
Argumentum a simile
start learning
ANALOGIA LEGIS. wnioskowanie z podobieństwa, analogi: 1stwierdzenie iż fakt nie został unormowany 2. ustalenie przepisu regulującego fakt podobny 3. powiązanie takich samych lub podobnych konsekwencji do faktu nieuregulowanego (p. cywilne)
Ubi eaden legis ratio, ibi eadem legis dispositio
start learning
ANALOGIA IURIS. gdzie taki sam cel tam taka sama dyspozycja ustawy. podobieństwo fizyczne i celów regulacji. brak ściśle wskazanych przepisów prawa, ale bardzo ogólne określenie zasad czy idei, na których opiera się prawo; daje dużą swobodę wnioskującemu.
argumentum a contrario
start learning
wnioskowanie z przeciwieństwa. Zabronione jest zastosowanie podobnych lub takich samych konsekwencji prawnych do sytuacji podobnych. (w przypadku prawa karnego, podatkowego)
Argumentum a fortiori
start learning
„jeżeli A to tym bardziej B”, 2odmiany: Argumentum a maiori ad minus – wnios. z większego na mniejsze KOMU WOLNO WIĘCEJ TYM BARDZIEJ WOLNO MNIEJ; Argumentum a minori ad maius –wn. z mniejszego na większy; KOMU ZAKAZANE MNIEJ TYM BARDZIEJ ZAKAZANE WIECEJ
Dyrektywy instrumentalnego nakazu i zakazu
start learning
NAKAZU: jeżeli obejmuje określona norma to nakazane jest czynienie tego co jest przyczynowo konieczne do realizacji tej normy. ZAKAZU: jeżeli obejmuje określona norma to zakazane jest czynienie tego co przyczynowo wykluczałoby realizacje tej normy

You must sign in to write a comment