bezpieczenstwo 2

 0    21 flashcards    jrekwirowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
działanie
start learning
действие
zawarte zostało
start learning
содержится
jest zawarty
start learning
включен
uzasadnienie wyboru tematu rozprawy
start learning
обоснование выбора предмета диссертации
polegający na zgromadzeniu opinii
start learning
состоящий в сборе мнений
analizę i interpretację otrzymanych wyników.
start learning
анализ и интерпретация полученных результатов.
w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
start learning
в аспекте внутренней безопасности государства
jaki wpływ na bezpieczeństwo państwa
start learning
какое влияние на государственную безопасность
prawa i obowiązki obywateli
start learning
права и обязанности граждан
Wszystkie te informacje połączone
start learning
Вся эта информация объединена
związek pomiędzy wychowaniem patriotycznym i obywatelskim młodzieży a bezpieczeństwem państwa
start learning
отношения между патриотическим и гражданским воспитанием молодежи и безопасностью государства
stanowią problem badawczy nie często podejmowany w naukach o bezpieczeństwie
start learning
они представляют собой проблему исследования, которая не часто рассматривается в науках о безопасности
Zagadnienia metodologiczne badań społecznych
start learning
Методологические вопросы социальных исследований
analiza
start learning
анализ
interpretacja
start learning
интерпретация
cechy człowieka
start learning
характеристики человека
tam jest informacja
start learning
есть информация
Bezpieczeństwo państwa
start learning
Государственная безопасность
Rzad kraju
start learning
Правительство страны
Ministerstwo Obrony Narodowej
start learning
Министерство национальной обороны
Polskim systemie oświaty
start learning
Польская система образования

You must sign in to write a comment