Acciones cotidianas - czynności codzienne (22)

 0    94 flashcards    matrioszki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wstawać
Juan wstaje o 8:30.
start learning
levantarse
Juan se levanta a las ocho y media.
budzić się
W weekendy budzicie się bardzo późno.
start learning
despertarse (yo me despierto, tú te despiertas)
Los fines de semana os despertáis muy tarde.
brać prysznic
Juan wstaje o 8:30, bierze prysznic w 20 minut i potem je śniadanie. Biorę prysznic w zimnej wodzie.
start learning
ducharse
Juan se levanta a las ocho y media, se ducha en veinte minutos y después desayuna. Yo me ducho con agua fría.
kąpać się
W moim domu wszyscy kąpiemy się po kolacji.
start learning
bañarse
En mi casa todos nos bañamos después de la cena.
jeść śniadanie
start learning
desayunar
śniadanie
start learning
el desayuno
wracać (z)
start learning
regresar (de)
jeść kolację
Moi rodzice wracają z pracy o 6 po południu i dwie godziny później wszyscy razem jemy kolację.
start learning
cenar
Mis padres regresan del trabajo a las seis de la tarde y dos horas después cenamos todos juntos.
wszyscy razem
start learning
todos juntos
jeść, jeść obiad
start learning
comer
obiad, jedzenie
start learning
la comida
kolacja
start learning
la cena
wychodzić
start learning
salir (yo salgo)
wychodzić z domu
Wychodzę z domu codziennie o 7:30 rano.
start learning
salir de casa
Salgo de casa todos los días a las siete y media de la mañana.
wychodzić do szkoły
O której godzinie wychodzisz do szkoły?
start learning
salir a la escuela
A que hora tú sales a la escuela?
wsiadać do autobusu
Wsiadam do autobusu na ulicy Głównej.
start learning
coger el autobús (yo cojo, tú coges)
Cojo el autobús en la calle Mayor.
wysiadać z autobusu
Wysiadam z autobusu przed szkołą.
start learning
bajar de autobús
Bajo del autobús delante de la escuela.
kłaść się spać
On kładzie się spać codziennie o tej samej godzinie.
start learning
acostarse (yo me acuesto, tú te acuestas)
Él se acuesta a diario a la misma hora.
jeść podwieczorek
start learning
merendar (yo meriendo, tú meriendas)
podwieczorek
start learning
la merienda
rano (z godziną)
start learning
de la mañana
wieczorem, po południu (z godziną)
start learning
de la tarde
w nocy (z godziną)
start learning
de la noche
o świcie, w nocy (od 1; z godziną)
start learning
de la madrugada
codziennie
Mój chłopak goli się codziennie.
start learning
todos los días, cada día, a diario
Mi novio se afeita todos los días.
rano
start learning
por la mañana
po południu, wieczorem
start learning
por la tarde
w nocy
start learning
por la noche
zaczynać
start learning
empezar (yo empiezo)
zaczynać co robić
zaczynam pracować
start learning
empezar a (+bezokolicznik)
empiezo a trabajar
jutro rano
start learning
mañana por la mañana
dziś rano
start learning
hoy por la mañana
w sobotę
start learning
el sábado
w niedziele, co niedzielę
W niedziele oni wstają o 10.
start learning
los domingos
Los domingos ellos se levantan a las diez.
w poniedziałek po południu
start learning
el lunes por la tarde
zaczynać, rozpoczynać
Oni zazwyczaj zaczynają lekcje punkt ósma.
start learning
comenzar (yo comienzo, tu comienzas)
Ellos normalmente comienzan las clases a las ocho en punto.
Jaki jest twoja codzienna rutyna?
start learning
¿Cuál es tu rutina diaria?
Jaki jest twój dzień?
start learning
¿Cuál es tu día?
O której godzinie zwykle ...?
start learning
¿A qué hora ... normalmente?
potrzebować
start learning
necesitar
W jaki sposób jedziesz/idziesz na uniwersytet?
start learning
¿Cómo vas a la universidad?
jechać środkiem transportu
jadę tramwajem
start learning
ir en
voy en tranvia
trudny, ciężki
start learning
duro
Ile czasu? / Jak długo?
start learning
¿Cuánto tiempo?
Co robisz przed snem?
start learning
¿Qué haces antes de acostarte?
Co robisz popołudniami?
start learning
¿Qué haces por las tardes?
Dokąd idziesz/jedziesz?
start learning
¿A dónde vas?
oglądać
oglądam telewizję
start learning
ver (yo veo, tú ves)
veo la tele
siadać
Javier zawsze tam siada.
start learning
sentarse (yo me siento, tú te sientas)
Javier siempre se sienta allí.
wcześnie
wcześnie rano
start learning
temprano
temprano de la mañana
zostawać
Zostajemy w domu.
start learning
quedarse
Nosotros nos quedamos en casa.
Która jest godzina?
Jest pierwsza.
start learning
¿Qué hora es?
Es la una.
po (przy godzinach)
Jest 1:15.
start learning
y
Es la una y cuarto.
za (przy godzinach)
Jest za dwadzieścia druga.
start learning
menos
Son las 2 menos veinte.
kwadrans
Jest za kwadrans trzecia.
start learning
cuarto
Son las 3 menos cuarto.
około
start learning
más o menos
O której godzinie jesz obiad w soboty?
Jem obiad w soboty o pierwszej.
start learning
¿A qué hora comes los sábados?
Yo como los sabados a la una.
O której godzinie wstajesz w poniedziałki?
W poniedziałki wstaję o 7:30.
start learning
¿A qué hora te levantas los lunes?
Me levanto los lunes a las siete y media.
O której godzinie pijesz kawę?
Piję kawę o piątej po południu.
start learning
¿A qué hora tomas el café?
Bebo el café a las cinco de la tarde.
O której godzinie idziesz na uczelnię w środy?
start learning
¿A qué hora vas a la universidad los miércoles?
O której godzinie masz zajęcia z rosyjskiego?
start learning
¿A qué hora tienes las clases de ruso?
Przepraszam, która jest godzina?
Jest 7:20.
start learning
Perdone, ¿qué hora es?
Son las siete y veinte.
1 minuta
start learning
un minuto
60 sekund
start learning
sesenta segundos
1 dzień
start learning
un día
24 godziny
start learning
veinticuatro horas
1 tydzień
start learning
una semana
7 dni
start learning
siete días
1 rok
start learning
un año
12 miesięcy
start learning
doce meses
60 minut
start learning
sesenta minutos
1 godzina
start learning
una hora
kończyć
start learning
terminar
spać
Ile godzin śpisz? Śpię do 10 rano.
start learning
dormir
¿Cuántas horas duermes? Duermo hasta las diez de la mañana.
zasypiać
start learning
dormirse
pobierać się, brac ślub
Carlos i Ana biorą ślub.
start learning
casarse
Carlos y Ana se casan.
Wstaję wcześnie, o 7, mniej więcej, biorę błyskawicznie prysznic, piję kawę i wychodzę z domu.
start learning
Yo me levanto pronto, a las 7, más o menos, me ducho rápidamente, tomo un café y salgo de casa.
dzisiaj
start learning
hoy
wczoraj
start learning
ayer
nie ma mowy
start learning
ni hablar
w tym czasie
start learning
a esa hora
później
start learning
más tarde
lekcje tańca
start learning
clases de baile
niektórzy
start learning
algunos
uczeń
start learning
el alumno
pozostali
start learning
demás
wszyscy
start learning
todos
od... do...
start learning
de ... a...
od... do...
Pracuję od 8 do 12.
start learning
desde la/las... hasta la/las...
Trabajo desde las 8 hasta las 12.
Pracuję tylko rano.
start learning
Yo sólo trabajo por la mañana.
lub
W Senegalu ludzie jedzą kolację o 8 lub 8:30.
start learning
o
En Senegal la gente cena a las 8 o las 8:30.
W Meksyku banki nie są otwarte po południu.
start learning
En México los bancos no abren por la tarde.
W państwach arabskich nie pracują w piątki.
start learning
En los países árabes no trabajan los viernes.
W Stanach Zjednoczonych dużo sklepów jest otwartych w nocy.
start learning
En Estados Unidos muchas tiendas abren por la noche.

You must sign in to write a comment