unia europejska

5  1    44 flashcards    jelen0303
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym jest Traktat z Maastricht? I w którym roku został zawarty?
start learning
Jest to Traktat o Unii Europejskiej został zawarty w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim roku, ustanawiał nową organizację, ale nie kończący bytu pozostałych Wspólnot Europejskich, *powstała nazwa UNIA EUROPEJSKA *zawierał zapis,że w 1995r odbędzie się referendum dotyczące chęci przystąpienia, w którym wezmą udział, Szwecja, Finlandia, Norwegia (nie chciano) Austria
Jakie znaczenie w historii Unii Europejskiej ma Rada Europy?
start learning
Rada Europy, była obok Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali jedną z pierwszych inicjatyw jednoczących kontynent, Rada Europy zajmuje się głównie prawami człowieka. i utrzymywaniem pokoju
EWWiS
start learning
Europejska Wspólnota Węgla, Stali, była podstawą dla Unii Europejskiej, skupiała 6 państw. cel: współpraca międzynarodowa w zakresie węgla i stali
Państwa wchodzące w skład EWWiS, EWG i Wspólnoty Europejskiej Do roku tysiąc dziewięćset sześćdziesiątego siódmego roku?
start learning
Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN,
W którym roku powstała EWWiS?
start learning
1951
Na mocy jakiego traktatu powstała EWWiS?
start learning
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, powstała, na mocy, Traktatu Paryskiego
W którym roku powstało EWG?
start learning
tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym roku
Co to było EWG?
start learning
*Europejska Wspólnota Gospodarcza, złożona była z tych samych krajów co EWWiS, cel: współpraca gospodarcza
W którym roku powstała Wspólnota Europejska?
start learning
w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym siódmym
Cele Wspólnoty Europejskiej
start learning
Integracja krajów członkowskich, współpraca gospodarcza
Główne przyczyny integracji europejskiej po II Wojnie Światowej
start learning
Dążenie do zapewnienia trwałego pokoju na kontynencie, rozwoju wymiany handlowej oraz ułatwienia transportu *konieczność odbudowy wielu państw oraz stworzenia nowego ładu na kontynencie *potrzeba sprostania konkurencji ekonomicznej USA, Japonii i bloku państw komunistycznych
Czym jest Rada Europy?
start learning
Instytucją niezależną od Unii Europejskiej, ma siedzibę w Strasburgu, cele: współpraca społeczna, kulturalna, prawna między państwami europejskimi
W którym roku wprowadzono euro w formie bezgotówkowej?
start learning
1999
W którym roku wprowadzono euro w formie gotówkowej?
start learning
2002
Jakie kraje nie przyjęły euro w 2002?
start learning
*Wielka Brytania, Szwecja, Dania
Państwa założycielskie Uni Europejskiej
start learning
Są członkami Uni Europejskiej od początku jej istnienia, (1951 rok) Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy
Kiedy została utworzona Rada Europy?
start learning
W tysiąc dziewięćset czwierdziestym dziewiątym roku
Kiedy Polska przystąpiła do Schengen?
start learning
21 grudnia 2007 roku
Euroregion
start learning
Forma dobrowolnej współpracy samorządów na obszarach przygranicznych dwóch lub kilku państw. głównym celem jest wspieranie rozwoju obszarów przygranicznych
Obszar Schengen
start learning
obszar w ramach którego całkowicie zniesiono kontrolę na granicach wewnętrznych
Układ z Schengen
start learning
porozumienie dotyczące ruchu granicznego podpisane 1985 roku, weszło w życie w 1995 roku; stopniowo znosi kontrole na granicach
Co to jest Unia Europejska?
start learning
organizacja gospodarcza dążąca do wspólnej polityki
Gdzie obraduje Parlament Uni Europejskiej?
start learning
Bruksela i Sztrasburg
Korzyści wstąpienia do Uni Europejskiej
start learning
poznanie innych kultur, postęp cywilizacyjny, rozwój regionów, współpraca i wzajemna pomoc, otwarto granice
Wady wstąpienia do Uni Europejskiej
start learning
podporządkowanie prawa, zbyt szybka i niekontrolowana globalizacja, zanika odrębność kulturowa
EFTA
start learning
Europejska Wspólnota Wolnego Handlu (z EFTy państwa 'przenosiły się do unii, pozostały 3 kraje)
NAFTA
start learning
Północno Amerykańska Wspólnota Wolnego Handlu
CEFTA
start learning
Centralno Europejska Strefa Wolnego Handlu
Grupa Wyszechradzka
start learning
Polska, Czechy, Szwecja, Węgry
Ile państw wchodzi w skład Uni Europejskiej?
start learning
27
WNP
start learning
Wspólnota Niepodległych Państw 12 państw (wszystkie państwa byłego ZSRR, które są w unii)
OPEC
start learning
Organizacja Państw transportujących Ropę Naftową (państwa arabskie, Afryka, Wenezuela która ma 80% ropy na świecie)
G7
start learning
7 najbogatszych państw świata
G8
start learning
G7 + Rosja
NATO
start learning
Północno Atlantycki Pakt Wojskowy Polska przystąpiła w tysiąc dziewięćset dziewiątym dziewiątym roku
Interpol
start learning
Międzynarodowa Policja (z prawie wszystkich krajów świata)
Rada Bezpieczeństwa
start learning
5 państw stałych: USA, FRANCJA, GB, CHINY. z których każde ma prawo veta +co 2 lata 10 zmiennych
ONZ
start learning
Organizacja Narodów Zjednoczonych 1945 cele: poszanowanie praw człowieka -utrzymanie pokoju, pomoc krajom najuboższym, współpraca polityczna i gospodarcza
UNICEF
start learning
program pomocy dzieciom
UNESCO
start learning
rozwój oświaty, kultury, przyrody dziedzictwa narodowego
FAO
start learning
organizacja do spraw wyżywienia i rolnictwa
WHO
start learning
Światowa Organizacja Zdrowia
Polska jest członkiem
start learning
ONZ, OECD (Organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju), OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) NATO Grupa Wyszechradzka Rada Europy
Czym jest Traktat z Maastricht? I w którym roku został zawarty?
start learning
Jest to Traktat o Unii Europejskiej został zawarty w 1992roku, ustanawiał nową organizację, ale nie kończący bytu pozostałych Wspólnot Europejskich, *powstała nazwa UNIA EUROPEJSKA *zawierał zapis,że w 1995r odbędzie się referendum dotyczące chęci przystąpienia, w którym wezmą udział -Szewcja -Finlandia -Norwegia (nie chciano) -Austria

You must sign in to write a comment