Top 300 English adjectives and adverbs 251-275 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 251-275

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
fully
If you haven't fully recovered from your illness, you shouldn't come back to work.
start learning
pilnībā
Ja jūs neesat pilnībā izveseļojies, jums nevajadzētu nākt uz darbu.
relevant
That's not a relevant question, he shouldn't have asked about it!
start learning
svarīgs
Tas nav svarīgs jautājums, viņam nevajadzēja par to prasīt!
independent
sovereign
What countries became independent after World War I?
start learning
neatkarīgs
Kuras valstis kļuva neatkarīgas pēc Pirmā pasaules kara?
regular
Regular exercise helps you stay healthy.
start learning
regulārs
Regulāri vingrojumi uzlabo veselību.
primary
It should be our primary aim to ensure the safety of our children.
start learning
galvenais
Mūsu galvenajam mērķim jābūt bērnu drošībai.
regional
He works as a journalist for the regional newspaper.
start learning
vietējais
Viņš strādā par žurnālistu vietējā laikrakstā.
sustainable
Everybody is talking about sustainable growth these days, but only a few know how to achieve it.
start learning
pastāvīgs
Ikviens šobrīd runā par pastāvīgu pieaugumu, bet tikai daži zina kā to sasniegt.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment