Top 300 English adjectives and adverbs 126-150 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 126-150

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
public
It was his first public appearance so he was a bit stressed.
start learning
publisks/atklāts
Tā bija viņa pirmā publiskā uztāšanās, tāpēc viņš bija nedaudz uztraucies.
next
What's next on the agenda?
start learning
nākamais
Kas ir nākamais darba kārtībā?
few
Only a few students managed to get the maximum score.
start learning
daži
Tikai dažiem studentiem sanāca iegūt maksimālo punktu skaitu.
much
That's too much milk! You have to add flour now if you want to make good pancakes.
start learning
daudzi
Pārāk daudz piena! Jums tagad ir jāpievieno miltus, lai pankūkas sanāktu garšīgas.
again
You're late again. Third time this week!
start learning
atkal
Jūs atkal kavējat. Trešā reize šonedēļ!
human
The human body is mostly composed of water.
start learning
cilvēks
Cilvēka ķermenis pārsvarā sastāv no ūdens.
able
Unfortunately, I'm not able to help you.
start learning
spēt/varēt
Diemžēl es nespēju jums palīdzēt.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment