Top 300 English adjectives and adverbs 151-175 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 151-175

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
global
Poverty is a global problem.
start learning
globāla
Nabadzība ir globāla problēma.
personal
I don't want you to touch my personal things! Get out of my room!
start learning
personisks
Es nevēlos, ka jūs aiztiekat manas personiskās mantas! Ejiet ārā no manas istabas.
open
Do you think the grocery store is still open? I forgot to buy bread.
start learning
atvērts
Vai jums šķiet, ka pārtikas veikals vēl ir atvērts? Es aizmirsu nopirkt maizi.
currently
I'm currently working as a tourist guide.
start learning
pašlaik
Es pašlaik strādāju par tūrisma gidu.
least
I know I'm the least likely to win the race. I'm not good at sports!
start learning
mazākais
Es zinu, ka man ir vismazākā iespēja uzvarēt sacensībās. Man nepadodas sports!
once
I've been to Barcelona once and I loved it!
start learning
vienreiz
Es vienreiz biju Barselonā, un man tā patika!
away
Once upon a time, in a kingdom far, far away...
start learning
prom
Reiz sen senos laikos, karaļvalstī tālu prom.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment