Top 300 English adjectives and adverbs 201-225 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 201-225

 0    25 flashcards    VocApp
 
Question Answer
environmental
Environmental issues are becoming more and more important to people.
start learning
apkārtējās vides
Apkārtējās vides problēmas kļūst arvien svarīgākas cilvēkiem.
certain
particular
I was planning on standing for election but certain people advised me not to do it.
start learning
konkrēts
Es vēlējos kandidēt vēlēšanās, bet konkrētie cilvēki ieteica man to nedarīt.
forward
adjective
All the forward seats are already taken.
start learning
priekšējās
Visas priekšējās vietas jau ir aizņemtas.
successful
If you want to become a successful lawyer, you have to work really hard.
start learning
veiksmīgs
Ja jūs vēlaties kļūt par veiksmīgu juristu, tad jums ļoti smagi jāstrādā.
simply
just, only
I simply don't think that it is a good idea to go to the churchyard in the middle of the night, even on Halloween.
start learning
vienkārši
Es vienkārši neuzskatu, ka tā ir laba ideja iet uz kapsētu nakts vidū, kaut vai Halovīnu laikā.
simply
in a plain way
They decorated their new apartment very simply and yet it still was very cozy.
start learning
vienkāršs
Viņi izdekorēja dzīvokli ļoti vienkārši, bet tai pat laikā mājīgi.
present
in a particular place
Is it necessary for me to be present at the meeting?
start learning
klātesoš
Vai man ir jābūt klātesošam sapulcē?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment