Top 300 English adjectives and adverbs 226-250 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 226-250

 0    15 flashcards    VocApp
 
Question Answer
positive
He has a positive influence on my son.
start learning
pozitīvs
Viņš ir pozitīvs piemērs manam dēlam.
enough
We don't have enough money to buy a new car.
start learning
pietiekami
Mums nav pietiekami daudz naudas, lai iegādātos jaunu mašīnu.
military
My grandfather still has his old military uniform.
start learning
militārs
Manam vectēvam joprojām ir sava vecā militārā uniforma.
previous
I quit my previous job because it was boring.
start learning
iepriekšējais
Es aizgāju no iepriekšējā darba, jo tas bija garlaicīgs.
usually
I usually spend Saturdays at home - I like relaxing after the whole week.
start learning
parasti
Es parasti sestdienas pavadu mājās - man patīk atpūsties pēc garās nedēļas.
responsible
Sara is very responsible, I believe she'll be an excellent babysitter.
start learning
atbildīgs
Sāra ir ļoti atbildīga. Es ticu, ka viņa būs lieliska auklīte.
mobile
Mobile devices made it possible to work remotely.
start learning
mobils
Pateicoties mobilajām ierīcēm mēs varam strādāt atālināti.
+8 flashcards
The lesson is part of the course
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(total 300 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment