Top 1000 Latvian Words 851 - 900

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
to risk
Would you risk your life for someone you love?
start learning
riskēt
Vai tu riskētu ar dzīvību kāda, kuru mīli dēļ?
to search
I've searched everywhere, but I can't find my missing sock!
start learning
meklēt
Esmu visur izmeklējies, bet nevaru atrast savu pazudušo zeķi!
nature
You can't control mother nature.
start learning
daba
Māti dabu nevar kontrolēt.
safety
You should avoid him for your own safety.
start learning
drošība
Savas drošības dēļ, tev vajadzētu izvairīties no viņa.
product
What's your favourite brand of skin-care products?
start learning
produkts
Kas ir tavs mīļākais ādas kopšanas līdzekļu zīmols?
complete
Please find the complete list of participants attached.
start learning
pabeigts
Pielikumā Jūs atradīsiet pilnu dalībnieku sarakstu.
source
Did it ever occur to you that your extravagance is the source of your financial problems?
start learning
avots
Vai tu kaut kad esi aizdomājies, ka tavu financiālo problēmu avots ir tava izšķērdība?
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 Latvian Words"
(total 999 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment