Top 1000 Latvian Words 701 - 750

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
global
also: whole
We need a global picture of the problem to solve it.
start learning
vispārējs
Mums nepieciešams vispārējs skatījums uz problēmu, lai to atrisinātu.
market
a place where you can buy products
I buy groceries at a local farmer's market.
start learning
tirgus
vieta, kur var nopirkt produktus
Es produktus pērku vietējā zemnieku tirgū.
industry
The governor tried to attract more industry to his state.
start learning
rūpniecība
Gubernators mēģināja piesaistīt savai valstij vairāk rūpniecības nozaru.
to board
also: get on
We were too late to board the plane.
start learning
iekāpt kuģī (lidmašīnā)
Mēs ieradāmies pārāk vēlu, lai iekāptu lidmašīnā.
learning
Learning languages is now a must.
start learning
mācīšanās
Mūsdienās, valodu mācīšanās ir vajadzība.
issues
refers to newspaper or magazine editions
He has all the past issues of the Times.
start learning
izdevumi
Viņam ir visi iepriekšējie laikraksta "Times" izdevumi.
market
people who buy a product
Is there a market for our product?
start learning
tirgus
Vai pastāv tirgus mūsu produktam?
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 Latvian Words"
(total 999 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment