Top 1000 Latvian Words 751 - 800

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
required
Proper attire is required if you want to enter Harrods in London.
start learning
darbības vārda "pieprasīt" vienkāršā pagātne
Ja tu vēlies iekļūt "Harrods" Londonā, tev nepiešams kārtīgs apģērbs.
according
According to my grandmother, one glass of wine a day makes you live longer.
start learning
saskaņā
Saskaņā ar manas vecmammas teikto, viena glāze vīna dienā paildzina mūžu.
recent
The recent edition of this comic book was the best!
start learning
nesens
Šīs komiksu grāmatas nesenais izlaidums bija vislabākais!
products
The company is distributing sample products as a means of promoting.
start learning
produkti
Uzņēmums, polpularizējot savu produktu, izdala paraugproduktus.
field
area of interest
She's an expert in the field of linguistics.
start learning
joma
Viņa ir eksperte lingvistikas jomā.
field
land
What is growing in this field?
start learning
tīrums
Kas aug tajā tīrumā?
various
Various artists will perform during this event.
start learning
dažādi
Šī pasākuma laikā uzstāsies dažādi mākslinieki.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 Latvian Words"
(total 999 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment