Top 1000 Latvian Words 401 - 450

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
even though
I invited her, even though I knew she wouldn't come.
start learning
lai arī
Es viņu ielūdzu, lai arī zināju, ka viņa nenāks.
line
Draw a thick line.
start learning
svītra
Uzzīmē biezu līniju.
in front
You are right in front of us.
start learning
priekšā
Tu esi tieši mums priekšā.
light
frivolous
I'm not in the mood for serious conversations. Let's talk about something light - have you seen any good movies recently?
start learning
nenopietns
Es neesmu noskaņots nopietnām sarunām. Parunājam par kaut ko nenopietnu - vai pēdējā laikā esi redzējis kādu labu filmu?
either
I don't know either of them.
start learning
viens no abiem, viens vai otrs
Es nepazīstu nevienu no viņiem.
reason
For some reason she decided to break up with her boyfriend.
start learning
iesmesls
Kaut kāda iemesla dēļ, viņa izlēma šķirties ar savu puisi.
city
London is a huge city.
start learning
lielpilsēta
Londona ir milzīga pilsēta.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 Latvian Words"
(total 999 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment