Top 1000 Latvian Words 651 - 700

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
to press
also: persuade
My boss is pressing me to give the speech.
start learning
piespiest kaut ko darīt
Mans priekšnieks spiež mani teikt runu.
its
The dog was chasing its tail for almost half an hour.
start learning
savu
Suns gandrīz pusstundu ķēra savu asti.
to experience
She experienced some pain in her life.
start learning
piedzīvot
Viņa savā dzīvē ir piedzīvojusi daudz slikta.
community
I want to feel like a part of the community.
start learning
kopiena
Es gribu būt daļa šīs kopienas.
management
Good management is the key to success.
start learning
vadīšana
Laba pārvaldība ir galvenā panākumu atslēga.
experience
Your job experience is really impressive!
start learning
pieredze
Jūsu darba pieredze ir tiešām iespaidīga!
mission
for example, about a group of priests
The early Catholic missions were not popular among the natives.
start learning
misija
Agrīnās katoļu misijas nebija populāras iezemiešu vidū.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 Latvian Words"
(total 999 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment