słówka z artykułów

 0    238 flashcards    kolejnasucz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

ułatwiać, udostępniać
start learning
facilitate

szukać, dążyć do
start learning
seek

dążyć do, realizować, kontynuować
start learning
pursue

ród, pochodzenie
start learning
lineage

descendant

powiększyć
start learning
extend

scalać, łączyć np. przedsiębiorstwa
start learning
consolidate

opanować, ujarzmić
start learning
subjugate

uprising

wycofać się z czegoś
start learning
withdraw

świadczyć
Twoje zachowanie świadczy o twoim braku kultury
start learning
attest
Your behaviour attests of your lack of culture

peoples

spór, kwestionować
start learning
dispute

ciąg, szereg (np. zdarzeń)
start learning
succession

przeszukać, przetrząsnąć
start learning
scour

obozowisko
start learning
encampment

róg jelenia
start learning
antler

opłynąć dookoła
start learning
circumnavigate

tribe

obscure

powierzać
start learning
confide

incursion

subdue

firth

podjąć się
start learning
undertake

nakładać np. kary
start learning
impose

scholar

chwycić, zawładnąć
start learning
seize

wstąpienie na tron
start learning
accession

przyłączyć
start learning
annex

zniszczyć
start learning
mar

overthrow

pielgrzymka
start learning
pilgrimage

nieślubny
start learning
illegitimate

osiągać, zdobywać
start learning
attain

czystość, niewinność
start learning
chastity

posłuszność
start learning
allegiance

zrzekać się
start learning
renounce

zaręczać kogoś z kimś
start learning
betroth

bezzwłocznie
start learning
promptly

niekwestionowany
start learning
undisputed

przestrzegać czegoś
start learning
abide by something

szlachetny, szlachcic
start learning
noble

custody

przyłączyć
start learning
annex

uciekinier
start learning
fugitive


przechwycić
start learning
intercept

przypuszczalny
start learning
presumptive

wretched

ogłaszać
start learning
proclaim

niweczyć (czyjeś plany) rujnować (szanse na coś)
On zrujnował plany na bycie z Kosi.
start learning
scuttle
He scuttled my plans to be with Kosi.

jeśli o kogoś chodzi
start learning
for one's part

hojny, szczodry, obfity
start learning
lavish

pogarszać się (o stanie czegoś)
start learning
deteriorate

retaliation

schodzić, przeradzać się
start learning
descend

kontakt, romans
start learning
liaison

zdrada (wobec kraju)
start learning
treason

ściąć głowę
start learning
behead

wziąć w objęcia, przyjmować (np. ofertę, możliwości)
start learning
embrace

scold

niższej jakości, gorszy
start learning
inferior

scourge

pielęgnować, umiłować
start learning
cherish

kaprys, zachcianka
start learning
whim

zrzeczenie się
start learning
abdication

przypuszczać, obejmować (np. jakieś stanowisko), przyjmować
start learning
assume

wspólnota
start learning
commonwealth

mar

ulegać czemuś
start learning
submit to something

suwerenność, niezależność
start learning
sovereignty

wspierać, podpierać
start learning
underpin

nadzorować
start learning
oversee

diocese

pochodzenie, rodowód
start learning
descent

zbierać (owoce pracy)
start learning
reap

brzeg morza
start learning
seaboard

nieszczęsny, niefortunny
start learning
ill-fated

brak rozwiązania
start learning
stalemate

twierdzić (coś), zapewniać (o czymś), bronić (swoich praw)
start learning
assert

reassert

rozsądzać
start learning
arbitrate

wyciągać
start learning
extract

kraj podległy (kontrolowany przez inny kraj)
start learning
dependency

reluctance

wynik, rezultat
start learning
outcome

ustępstwo (kompromis)
start learning
concession

podważać (np. autorytet)
start learning
undermine

usilne nakłanianie
start learning
urging

rozmieszczać
start learning
dispose

zrezygnować (z zajmowanej funkcji)
start learning
resign

posłuszeństwo
start learning
allegiance

overrun

excommunication

skarga publiczna, wystąpienie protestacyjne
start learning
remonstrance

unieważnić
start learning
overturn

unieważnić, anulować
start learning
nullify

duchowieństwo
start learning
clergy

przyznawać, uznawać
On jest uznany jako najlepszy w tej dziedzinie
start learning
acknowledge
He is acknowledged to be the best at this field

kolejny, następujący po sobie
start learning
successive

ailing

tenure

ustalać, określać
start learning
determine

władza, moc
start learning
authority

wysoka pozycja
start learning
prominence

nabytek, zakup
start learning
acquisition

quasi

markedly

zarządzać
start learning
decree

właściciel nieruchomości lub gruntu
start learning
freeholder

zdecydowanie
start learning
decisively

katastrofalny
start learning
disastrous

koniec istnienia, upadek
start learning
demise

skirmishing

punkt kulminacyjny
start learning
climax

przypływ, napływ
start learning
influx

zakazywać
start learning
outlaw

małżonek panującego
start learning
consort

narzucać (np. zasady)
start learning
impose

rywalizacja
start learning
rivarly

abduction

wplątać, zamieszać (kogoś w coś)
Zostałem wplątany w aferę z Selmi
start learning
implicate
I was implicated in this Selmi drama

zrzec się tronu
start learning
abdicate

punkt centralny
start learning
focal point

poddawać się (badaniom, operacji)
start learning
undergo

pogląd (na coś)
start learning
outlook

kapłaństwo
start learning
priesthood

wygłaszać kazanie, pouczać
start learning
preach

skazywać, potępiać
start learning
condemn

galley slave

gniew, niechęć
Gniew mnie bierze kiedy widzę Kosi z jej chłopakiem.
start learning
resentment
Resentment gets me when I see Kosi with her boyfriend.

wzbudzać (np. szacunek) wzniecać (np. emocje)
start learning
stoke

męczennik
start learning
martyr

złożony, skomplikowany
start learning
elaborate

prześladowanie
start learning
persecution

wprowadzenie w życie prawa
start learning
enactment

compel

proper

zapoczątkowywać
start learning
initiate

działania wojenne
start learning
hostilities

sporządzać (np. list, raport)
start learning
draw up

przedsięwzięcie
start learning
venture

engulf

zwracanie się (o pomoc)
start learning
recourse

legalizować
start learning
legitimise

różnica zdań
Nasza różnica zdań zrobiła z nas wrogów
start learning
dissent
Our dissent made us enemies

zatwierdzenie (np. traktatu)
start learning
ratification

lucrative

prześladowanie
start learning
persecution

zlekceważyć
start learning
disregard

eliminować, pozbywać się (czegoś lub kogoś)
start learning
purge

odosobnić
start learning
alienate

przeżywać (żyć dłużej niż ktoś inny)
start learning
outlive

obalenie / obalić
start learning
overthrow

wydawać (np. oświadczenie)
start learning
issue

forfeit

strona wojująca
start learning
belligerent

następstwo, wynik (np. wojny, klęski żywiołowej)
start learning
aftermath

zastój (w gospodarce)
start learning
slump

wcielać w życie
start learning
enact

opracować
start learning
devise

gentry

sprzeciwić się
start learning
oppose

nieustanny
start learning
incessant

beset

ogłupiający
start learning
stultifying

oswobodzenie
start learning
deliverance

oppress

katalizator (coś lub ktoś powodujący ważną zmianę)
start learning
catalyst

wstąpienie (na tron)
start learning
accession

przewidywać
start learning
envision

zapobiegać
start learning
forestall

przedsięwzięcie
start learning
venture

za późno
start learning
belatedly

pogarszać się (o stanie czegoś)
Moja kondycja fizyczna pogarsza się
start learning
deteriorate
My physical condition is deteriorating

zbierać się (w jakimś celu)
start learning
rally

reprisal

legalny, prawowity, słuszny
start learning
legitimate

pozbawiać
start learning
deprive

Na początku
start learning
at the outset

pod przywództwem
start learning
at the helm

zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
start learning
close in

nadejście, nastanie (pojawienie się czegoś)
start learning
advent

chwytać (coś)
start learning
seize

powstający
start learning
nascent

peripheral

buntowniczo nastawiony
start learning
mutinous

prowokować coś/kogoś
celowo próbować wywołać kłótnie albo złe uczucia pomiędzy ludźmi
Dave po prostu próbuje poprowokować, bo jest zazdrosny.
start learning
stir something/someone up
to deliberately try to cause arguments or bad feelings between people
Dave’s just trying to stir things up because he’s jealous.

nieprzyzwoity
start learning
obscene

haughty

ridicule

ośmieszać
start learning
ridicule

oburzać się
start learning
resent

ripostować
start learning
retort

łagodny, niezłośliwy
start learning
benign

w istocie, w rzeczywistości
start learning
in effect

viceroy

bezlitosny, bezwzględny
start learning
ruthless

wywierać (nacisk, wpływ)
start learning
exert

przywódca (np. plemienia)
start learning
patriarch

principle

pożyczać pod zastaw
start learning
borrow against

przejąć czyjąś niespłaconą właśność
start learning
foreclose

nie uregulować płatności
start learning
default

punitive

przypisywać coś komuś/czemuś
start learning
ascribe

disinclination

tłumiący
start learning
repressive

podlegać konfiskacie
start learning
be forfeit

w czyimś imieniu
start learning
on behalf of somebody

zastępować
start learning
displace

wysiedlać
start learning
displace

eksmitować
start learning
evict

osłoniony
start learning
enclosed

croft

uciekać się do czegoś
start learning
resort to something

relief

zakończyć się
start learning
wind up

okres względnego spokoju
start learning
lull

brief

aż do czegoś
start learning
up to/till something

blockade

oskarżać
start learning
indict

przeważać
start learning
prevail

powodować
start learning
prompt

schism

uparcie trwać przy czymś
start learning
cling

natchnąć
start learning
infuse

zachowywać
start learning
retain

estetyczny
start learning
aesthetic

spuścizna
start learning
legacy

powołanie
start learning
vocation

przekazywać (np. wiedzę, mądrość, informacje)
start learning
impart

upheaval

Pociąg towarowy
start learning
freight train

zakończyć

loiter


You must sign in to write a comment