RO Warta - uzbrojenie, wyposażenie

 0    22 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Dowódca i żołnierze warty są wyposażani w
start learning
broń palną, amunicję, hełmy, odpowiednie środki łączności, maski przeciwgazowe i opatrunki osobiste
Ponadto wartowników można dodatkowo wyposażyć w
start learning
kamizelki kuloodporne.
Rodzaj uzbrojenia, ubioru oraz wyposażenia warty i wartowników ustala szczegółowo
start learning
dowódca jednostki wojskowej.
Przewodnicy psów służbowych mogą pełnić służbę
start learning
bez broni
Szczegóły ubioru wartowników na posterunkach ustala
start learning
dowódca warty, stosownie do warunków atmosferycznych.
gdy temperatura jest ujemna wartownicy na posterunkach zewnętrznych mogą wkładać
start learning
kożuchy, buty zimowe (filcowe lub inne ocieplane) oraz czapki futrzane
Buty zimowe oraz czapki futrzane wartownicy zakładają (kiedy?)
start learning
przed wyjściem na posterunek
Kiedy wartownicy zakładają kożuchy?
start learning
przejmują od wartowników w miejscu pełnienia służby wartowniczej (na posterunku)
pelerynę-namiot wartownik na posterunku może wkładać (zdejmować)
start learning
w zależności od potrzeb.
Skąd wartownik ma pelerynę-namiot na posterunku?
start learning
Zabiera ją na posterunek za zgodą dowódcy warty
przy temperaturze powyżej 20º C wartownicy na posterunkach mogą pełnić służbę
start learning
w beretach (czapkach, furażerkach).
Broń i amunicja warty podlega
start learning
szczególnej ochronie i rozliczeniu.
Należy ją przechowywać
start learning
pod nadzorem dowódcy warty w magazynie broni, a w przypadku, gdy na wartowni nie ma magazynu broni w pomieszczeniu dowódcy warty lub izbie ogólnej.
Co robią z bronią wartownicy (rozprowadzający) po powrocie z posterunków?
start learning
pod nadzorem dowódcy warty lub pomocnika, składają broń (środki przymusu bezpośredniego) w wyznaczonym miejscu.
Broń przed złożeniem w wyznaczonym miejscu musi być
start learning
rozładowana i zabezpieczona (bagnety zdjęte). Torby z magazynkami (pojemniki z taśmami) kładzie się obok broni.
Zabrania się wartownikom
start learning
samodzielnego pobierania broni.
Kto zezwala na pobieranie broni wartownikom?
start learning
dowódca warty, jego pomocnik lub rozprowadzający (tylko podlegającym mu wartownikom).
W jakich okolicznościach odbywa się czyszczenie broni?
start learning
Czyszczenie broni, o ile zachodzi taka konieczność, bez jej rozkładania, może odbywać się tylko pod nadzorem dowódcy warty, pomocnika lub rozprowadzającego (tylko dla podległych mu wartowników) w miejscu wydzielonym do tego celu.
Ile kompletów amunicji i dla kogo ma być na wartowni?
start learning
W wartowni muszą być dwa komplety amunicji do danego rodzaju uzbrojenia - jeden dla warty pełniącej służbę, drugi dla warty przyjmującej oraz inna amunicja na podstawie odrębnych przepisów (ustaleń).
Jeden komplet amunicji stanowi
start learning
jednokrotne załadowanie magazynka lub taśmy.
Drugi komplet amunicji przechowuje się w
start learning
sejfie lub metalowej skrzyni, w paletach, w pomieszczeniu dowódcy warty.
Amunicję używaną przez żołnierzy w czasie pełnienia służby wartowniczej wymienia się
start learning
co pół roku.

You must sign in to write a comment