RO skład służby wartowniczej

 0    21 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Na dowódców wart wyznacza się
start learning
oficerów młodszych i podoficerów oraz w uzasadnionych przypadkach szeregowych (marynarzy) zawodowych.
Na pomocników dowódców wart oraz rozprowadzających wyznacza się
start learning
podoficerów i szeregowych (marynarzy)
na wartowników wyznacza się
start learning
szeregowych (marynarzy), a w uzasadnionych wypadkach podoficerów.
W przypadku, gdy wartę pełnią wspólnie żołnierze zawodowi z żołnierzami niezawodowymi, wówczas żołnierze zawodowi pełnią służbę
start learning
na wszystkich zmianach danego posterunku.
W przypadku, gdy wartę pełnią jako wartownicy podoficerowie i szeregowi wówczas podoficerowie pełnią służbę
start learning
na wszystkich zmianach danego posterunku.
W skład warty wchodzą
start learning
dowódca warty, pomocnik dowódcy warty, rozprowadzający (tylko wówczas gdy w skład warty wchodzą żołnierze niezawodowi), wartownicy i przewodnicy psów służbowych, o ile do ochrony obiektów używane są psy służbowe.
Jeśli dowódcą warty jest oficer młodszy, można wyznaczyć jego pomocnika spośród
start learning
podoficerów.
Szczegółowy skład warty określa dokument
start learning
„Plan ochrony jednostki wojskowej”.
W uczelniach wojskowych (szkołach podoficerskich, centrach, ośrodkach szkolenia) na dowódców wart i wartowników mogą być wyznaczani
start learning
podchorążowie, kadeci oraz na wartowników elewi.
W uczelniach wojskowych (szkołach podoficerskich, centrach, ośrodkach szkolenia) rozprowadzających wyznacza się
start learning
wg decyzji komendanta placówki szkolnictwa wojskowego.
Liczbę rozprowadzających (dla wart z żołnierzami niezawodowymi) ustala się tak, aby rozprowadzający
start learning
1) w ciągu 30 minut mógł zmienić wartowników na posterunkach i powrócić do wartowni; 2) zmieniał wartowników na nie więcej niż pięciu posterunkach.
Jeżeli czas rozprowadzenia zmiany przekracza pół godziny, aby go skrócić
start learning
zapewnia się środki transportowe lub wyznacza podwójną liczbę rozprowadzających.
W wartach pełnionych przez żołnierzy zawodowych nie wyznacza się
start learning
rozprowadzających.
Jeżeli nie są wyznaczani rozprowadzający, to wartownicy udają się na posterunki
start learning
samodzielnie po wyznaczonych przez dowódcę warty trasach.
Przy liczbie powyżej trzech posterunków wyznacza się
start learning
pomocnika dowódcy warty
Warty składające się wyłącznie z żołnierzy zawodowych mogą pełnić służbę wartowniczą w systemie
start learning
12 lub 24 - godzinnym.
Służba na posterunku przez jedną zmianę trwa
start learning
do 2 godzin.
W warcie składającej się z nie więcej niż trzech posterunków wystawianych przez żołnierzy niezawodowych obowiązki rozprowadzającego pełni
start learning
dowódca warty.
skład liczebny warty powinien umożliwiać
start learning
wystawienie dwuosobowego patrolu interwencyjnego.
Wartowników z posterunków dwuzmiennych można
start learning
zwolnić po służbie do jednostki wojskowej lub pododdziału, jeżeli dowódca jednostki wojskowej (garnizonu) nie ustali inaczej.
Liczba wartowników warty nie może być mniejsza od =
start learning
1,5 - krotnej liczby posterunków przy pełnieniu służby wartowniczej w systemie 12 - godzinnym lub 2 - krotnej ich liczby przy pełnieniu służby wartowniczej w systemie 24 - godzinnym.

You must sign in to write a comment