RM pkt 4-8

 0    12 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Szereg (żołnierzy)
start learning
to szyk, w którym żołnierze stoją obok siebie w odstępie równym szerokości dłoni (mierzonym na wysokości łokci), frontem w jednym kierunku, w linii prostej;
Szereg (pojazdów)
start learning
szyk, w którym pojazdy są rozmieszczone jeden obok drugiego w odstępie trzech kroków, przodem w jednym kierunku, w linii prostej.
Dwuszereg
start learning
to szyk, w którym dwa szeregi żołnierzy stoją jeden za drugim, frontem w jednym kierunku, w odległości równej półtorej długości wyciągniętej ręki z wyprostowanymi palcami (około 1,2 m). Żołnierze drugiego szeregu kryją swoich poprzedników.
Kiedy dwuszereg jest pełny
start learning
jeżeli żołnierza lewoskrzydłowego pierwszego szeregu kryje żołnierz drugiego szeregu.
Kiedy dwuszereg jest niepełny?
start learning
jeżeli żołnierza lewoskrzydłowego pierwszego szeregu NIE kryje żołnierz drugiego szeregu
Odległość między szeregami w dwuszeregu
start learning
półtorej długości wyciągniętej ręki z wyprostowanymi palcami (około 1,2 m)
Kolumna (żołnierzy)
start learning
to szyk, w którym żołnierze, stojąc frontem w jednym kierunku, jeden za drugim, w odległości około l, 2 m, tworzą rząd (kolumnę pojedynczą) lub dwa i więcej rzędów (kolumnę dwójkową, trójkową itp.) ustawionych w odstępach równych szerokości dłoni.
Kolumna pojazdów
start learning
Pojazdy rozmieszcza się jeden za drugim w odległości piętnastu kroków, przodem w jednym kierunku.
Jaka nie może być głębokość kolumny pieszej?
start learning
nie może być mniejsza niż jej szerokość.
Linia kolumn
start learning
to szyk, w którym kolumny pododdziałów (pojazdów) stoją jedna obok drugiej na tej samej wysokości, w ustalonych odstępach, czołem (przodem) w jednym kierunku.
Jak przekazuje się w musztrze rozkazy i komendy?
start learning
ustnie lub przez środki łączności.
Kto przekazuje w marszu komendy i rozkazy wzdłuż kolumny?
start learning
dowódcy pododdziałów (pojazdów) lub obserwatorzy.

You must sign in to write a comment