RM pkt 1-3

 0    26 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Musztra to
start learning
ćwiczenia wojskowe, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się z bronią i bez broni, formować szyki oraz zachowywać się w szyku i poza nim
rozróżniamy musztrę
start learning
indywidualną, zespołową pieszą oraz z pojazdami
Musztra indywidualna przygotowuje żołnierza do
start learning
wystąpień służbowych i działania w zespole
musztra zespołowa przygotowuje
start learning
pododdziały i oddziały do wystąpień służbowych oraz działania w szyku pieszym i z pojazdami
Pododdziały i oddziały występują i działają w?
start learning
odpowiednim ugrupowaniu i szyku.
Ugrupowanie w musztrze
start learning
to ustawienie żołnierzy, pododdziałów i oddziałów pieszych lub z pojazdami w szyku odpowiednim do wykonania określonych czynności, frontem w jednym kierunku, w nakazanym szyku, w odstępach określonych w regulaminie lub w rozkazie dowódcy.
Kiedy pododdziały przyjmują ugrupowanie?
start learning
w czasie wystąpień służbowych oraz uroczystości wojskowych i państwowych.
Ugrupowanie marszowe
start learning
to ustawienie oddziału, pododdziału lub pododdziałów (pojazdów, żołnierzy) w kolumnach (kolumnie) do marszu.
Szyk
start learning
to określone w regulaminie ustawienie żołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów do wspólnego wykonywania czynności w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym
Elementy szyku
start learning
skrzydło, front, odstęp, odległość, szerokość, głębokość, czoło kolumny, ogon kolumny, kierunkowy, zamykający
skrzydło
start learning
prawe i lewe zakończenie szyku;
front
start learning
kierunek ustawienia żołnierzy (pojazdów);
odstęp
start learning
oddalenie między żołnierzami (pojazdami), pododdziałami lub oddziałami, mierzone wzdłuż frontu szyku;
odległość
start learning
oddalenie między żołnierzami, szeregami i pododdziałmi (pojazdami), mierzone w głąb szyku;
szerokość
start learning
odstęp między skrzydłami szyku;
głębokość
start learning
odległość od czoła do ogona szyku;
czoło kolumny
start learning
początek kolumny;
ogon kolumny
start learning
koniec kolumny;
kierunkowy
start learning
to poruszający się w nakazanym kier żołnierz, pojazd lub pododdział, do którego dostosowują swój ruch inni żołn. W kolumnie dwójkowej, trójkowej, czwórkowej itd. to żołnierz (pojazd) na prawym skrzydle czoła kolumny (pierwszego szeregu).
Kto jest kierunkowym podczas oddawania honorów w marszu na komendę „Na lewo PATRZ?
start learning
żołnierz lewoskrzydłowy;
zamykający
start learning
żołnierz (pojazd) lub pododdział znajdujący się w ostatnim szeregu kolumny na lewym skrzydle.
Czynności żołnierzy w szyku
start learning
krycie, równanie, odstępowanie, łączenie
krycie
start learning
ustawienie się żołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów w rzędzie, w linii prostej;
odstępowanie
start learning
zwiększanie odstępów między żołnierzami (pododdziałami) w szyku o określoną liczbę kroków;
łączenie
start learning
powrót do szyku poprzedniego (przed odstępowaniem).
równanie
start learning
ustawienie żołnierzy w szeregu, w linii prostej

You must sign in to write a comment