RO skład służby

 0    10 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
W skład służby wewnętrznej jednostki mogą wchodzić 1-5
start learning
oficer dyżurny jednostki wojskowej (kompleksu/obiektu); pomocnik oficera dyżurnego jednostki wojskowej; dyżurny parku sprzętu technicznego (PST); pomocnik dyżurnego parku sprzętu technicznego; dyżurny punktu kontroli technicznej (PKT)
W skład służby wewnętrznej jednostki mogą wchodzić 6-12
start learning
dyżurny biura przepustek / obsługa biura przep.; dyż. izby chorych; d-ca i żołnierze warty wewn. jw (OWC, SUFO); d-ca i żołnierze pododdziału alarmowego jw; d-ca pogotowia przeciwpoż.; komendant i profos izby zatrzymań; dyż. lokalnego centrum nadzoru.
Wojskowymi organami porządkowymi są
start learning
oficer dyżurny jw., pomocnik oficera dyżurnego jw., dyżurny parku sprzętu technicznego, d-ca i żołnierze warty wewn. jw (OWC, SUFO), dowódca i żołnierze pododdziału alarmowego jednostki wojskowej, komendant i profos izby zatrzymań
Przypadki, zasady i postępowanie przy wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez żołnierzy wojskowych organów porządkowych zostały określone w
start learning
ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
W skład służby wewnętrznej kompanii (batalionu) wchodzą
start learning
podoficer dyżurny kompanii (batalionu); dyżurny kompanii (batalionu)
Czy dowódca (szef, komendant, kierownik) może ustalać inny skład służb oraz sposób ich pełnienia (łączyć, zmniejszać, zwiększać, ustalać czas pełnienia)?
start learning
tak
Czy dowódca może również organizować inne służby, w zależności od potrzeb, możliwości i przeznaczenia jednostki?
start learning
tak
Kogo oprócz żołnierzy można wyznaczać do służby?
start learning
pracowników wojska, pracowników ochrony OWC lub SUFO (po zawarciu stosownych umów).
W przypadku gdy w kompleksie rozmieszczonych jest kilka jednostek organizacyjnych, kto jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie systemu ochrony całego kompleksu (obiektu), syst. przepust., a także organiz. służby oficera dyż. kompleksu?
start learning
ich przełożony (w przypadku gdy mają różnych przełożonych – dowódca garnizonu w porozumieniu z ich przełożonymi) wyznacza rozkazem (decyzją) jednego z dowódców tych jednostek (komórek)
Jeśli w kompleksie (obiekcie) rozmieszczonych jest kilka jednostek, w tym Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG), to kto jest zobowiazany do zorganizowania systemu ochrony?
start learning
komendant WOG

You must sign in to write a comment