Psychologia emocji i motywacji - wykład 1

 0    16 flashcards    joannakurzynka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym są emocje?
start learning
Emocje są pewną formą odpowiedzi na zdarzenia. Jest to odpowiedź złożona, która w różnym stopniu (mniejszym lub większym) pozostaje pod kontrolą; następuje uaktywnienie się różnych zmian somatycznych oraz zmian w zachowaniu. Emocja jest doświadczeniem (subiektywnym) jakości integracji z różnymi aspektami rzeczywistości. OSOBA <-> OTOCZENIE
Poziomy procesów psychicznych:
start learning
I Fizyko-chemiczne (zachodzą w komórce, mają charakter uniwersalny – dotyczą wszystkich organizmów żywych) # II Fizjologiczne(np. oddychanie, trawienie...; są przedmiotem badań medycyny; dotyczy organizmów tkankowych) # I i II *regulacja stosunków między osobą a otoczeniem odbywa się w oparciu o obiektywne właściwości bodźca (zimno – ubieramy się ciepło, ciepło - schładzamy) # RÓŻNICA JAKOŚCIOWA(oznacza, że nie można sprowadzić procesów psychicznych do procesów z poziomu I i II) # III Psychiczne
PROCESY PSYCHICZNE
start learning
a) orientacyjno - poznawcze (- myślenie - uczenie się - pamięć - świadomość - uwaga - spostrzeganie) Funkcja: zapewnienie podmiotowi orientacji i poznania otoczenia b) emocjonalno - motywacyjne (- uczucia - emocje - motywacja) Funkcja: ocena właściwości bodźców, realizacja odpowiedniego działania
Proces psychiczny jest jeden – proces przetwarzania znaczeń
start learning
tryb świadomy (objęty kontrolą podmiotu) i tryb automatyczny (poza uwagą)
Cztery komponenty emocji:
start learning
1) uczucie – stan świadomości (uczucie zimna, strachu itp.); akceptacja lub awersja do czegoś 2) pobudzenie cielesne a) fizjologiczna aktywacja b) fizyczne przygotowanie do działania c) aktywacja 3) poczucie celowości a) ukierunkowanie na cel b) funkcja 4) komponent społeczno – ekspresyjny a) komunikacja społeczna b) ekspresja twarzy c) ekspresja wokalna
UCZUCIA
start learning
Uczucie to akceptacja lub awersja do czegoś, uczucie strachu głodu, Nie mają komponentu fizjologicznego i działaniowego. Uczucia wobec samego siebie. Uczucie skierowane na podmiot: pozytywne negatywne skierowane na kogoś: tęsknota, Uczucia związane z doznaniami fizycznymi, związane są z formami aktywności, np. z pracą, z zabawą itd., uczucia dotyczą różnych sfer rzeczywistości: uczucia estetyczne, moralności.
Perspektywa emocji:
start learning
1) perspektywa wewnętrznego obserwatora 2) perspektywa zewnętrznego obserwatora 3) perspektywa społeczna 4) perspektywa biologiczna
1) perspektywa wewnętrznego obserwatora:
start learning
a) osoba doznaje emocji, b) doświadcza różnych kategorii emocji, c) nie ma wątpliwości, nie myli się, d) emocje mają dla niej różne znaczenie – jedne ważne, inne nieważne e) mają dla niego znaczenie kategorie językowe f) przybiera postawy wobec emocji (np. alkoholicy doznają emocji po alkoholu, więc dążą do tego za wszelką cenę) g)introspekcja – słowny opis własnych przeżyć, h) wgląd – bezpośredni dostęp do treści własnego umysłu
2) perspektywa zewnętrznego obserwatora
start learning
a) wnioskuje o cudzych emocjach na podstawie zewnętrznych zachowań (werbalnych, niewerbalnych), b) wiedza hipotetyczna, c) empatia – zdolność doświadczania stałych wewnętrznych pod wpływem oznak stanów wewnętrznych innych, d) jego opinia stanowi wypadkową jego własnych doświadczeń, oczekiwań, wyobrażeń, schematów, e) może obserwować własne stany emocjonalne (dystans do własnych emocji), f) łączy zmiany zewnętrzne w całości i nadaje im nazwy (np. wstyd, zażenowanie), g) uprzeciętnia to, co widzi
3) perspektywa społeczna
start learning
a) wypracowane i wyuczone przez dane społeczności schematy reagowanie i sposoby wyrażania przeżyć, b) współzawodnictwo oraz zazdrość i ambicja; może być uczuciem złym, ale to kwestia tego, jakie są jego konsekwencje; gniew musi być tłumiony lub sublimowany – inaczej prowadzi do destrukcji
4) perspektywa biologiczna
start learning
podstawowe poziomy opisu i analizy emocji
Cztery poziomy opisu emocji:
start learning
1) poziom predyspozycji emocjonalnej, 2) poziom dyspozycji emocjonalnej, 3) stan emocjonalny, 4) proces emocjonalny
1) poziom predyspozycji emocjonalnej
start learning
- posiadana właściwość osoby (pewne biologiczne właściwości organizmu), stanowiąca o możliwości wystąpienia zjawisk emocjonalnych predyspozycja-sprawność układu neurohormonalnego - inaczej: procesy (biologiczne, psychiczne), które pozwalają w ogóle na rozpoczęcie emocji - predyspozycja nie wymaga doświadczenia
2) poziom dyspozycji emocjonalnej
start learning
- wypadkowa predyspozycji + doświadczeń życiowych # - wymaga doświadczenia # - przykłady a) temperament (rytmiczność i ruchliwość procesów nerwowych)- wrodzony z elementami uczenia się # - temperament jest dyspozycją do wzbudzania emocji (np. strach) # - wyznacza częstotliwość uczucia, czas trwania, wygaszanie itp. b) cechy emocjonalne i sentymenty, c) system wartości osoby (sprawiedliwość, prawda itp. -> te wartości chroni się w obliczu zagrożenia)
3) stan emocjonalny
start learning
- skłonność osoby do reagowania emocjami w określony sposób # - w zależności od intensywności może zaprzątać psychikę osoby (złość, zazdrość itp.) – osoba owładnięta emocją
4) proces emocjonalny
start learning
- nazwa „proces” sugeruje, że aktualnie się on rozgrywa # - w jego opisie uwzględniamy: szybkość realizacji, intensywność, zdolność do nawiązywania innych procesów, treść, siłę, przebieg itp.

You must sign in to write a comment