słownictwo psychologiczne

 0    50 flashcards    Elizaha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to behave
start learning
zachowywać się
behaviour
start learning
zachowanie
scientifice findings
start learning
odkrycie naukowe
to estabilish
start learning
do ustalenia
an atitiude
start learning
postawa
a component
start learning
składnik
a factor
start learning
współczynnik
to/an approach
start learning
zbliżyć się/ podejście
nature versus nurture
start learning
natura kontra wychowanie
adolescence
start learning
adolescencja/dorastanie/okres dorastania
cognitive/cognition
start learning
poznawczy/poznanie
campacity
start learning
pojemność/ zdolność/ charakter
to influence sb/sth= to affect sb/sth
start learning
wpływać na kogoś/coś
to have an influence on sb/sth
start learning
ktoś/coś ma wpływ na...
to have an effect on sb/sth
start learning
mieć wpływ na kogoś/coś
a stimulus/ stimuli
start learning
bodziec/bodźce
an analysis/analyses
start learning
analiza/analizy
to analyze sth
start learning
analizować coś
to emphasize sth
start learning
podkreślać coś
perception
start learning
percepcja/ postrzeganie/ wyobrażenie
gender
start learning
płeć
to take sth into consideration
start learning
wziąć coś pod uwagę
to contribute to sth
start learning
coś przyczynia się do
a phenomenon/ phenomena
start learning
zjawisko/zjawiska
a criterion/ criteria
start learning
kryterium/ kryteria
a human being
start learning
istota ludzka
neuroscience
start learning
neurologia
to interact/interaction
start learning
interakcja/interakcje
a motive
start learning
motyw/ motywem
a gene
start learning
gen
a premise
start learning
przesłanka
a cause and effect relationship
start learning
związek przyczynowo-skutkowy
to do/conduct/carry out research into/on sth
start learning
zrobić badania na/do przeprowadzenia badań
researh has shown
start learning
badania wykazały
much research has supported tge findings of
start learning
wiele badań poparły ustalenia
offspring
start learning
potomstwo
a basis for sth
start learning
postawa do czegoś
a sample
start learning
próbka
to determine
start learning
ustalać/determinować/ wyznaczać
to confirm sth
start learning
potwierdzić coś
to bring sb up
start learning
wychować
upbringing
start learning
wychowanie
to be aware of sth/awareness
start learning
być świadomym czegoś
throughout the lifespan
start learning
przez całe życie
mean score
start learning
wynik
to inherit/inheritance
start learning
dziedziczyć/ dziedzictwo
a variable
start learning
zmienna
standard deviation
start learning
odchylenie standardowe
a correlation
start learning
korelacja
to assume/an assumption
start learning
zakładać/założenie

You must sign in to write a comment