Diagnoza

 0    28 flashcards    anky91
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

Występowanie zmiennych zakłócających uniwersalnych
start learning
Zawsze tam gdzie są zmienne niezależne istotne dla zmiennej zależnej.

Minimalizacja zmiennych zakłócających uniwersalnych:
start learning
1. Identyfikowanie ich 2. Wyeliminowanie ich źródeł

Występowanie zmiennych niezależnych zakłócających okazjonalnych
start learning
Występują tylko niekiedy w koincydencji ze zmiennymi istotnymi.

Minimalizacja zmiennych zakłócających okazjonalnych.
start learning
Zwiększenie liczby pomiarów zmiennej zależnej.

Sygnał w psychometrii to:
start learning
wynik prawdziwy

Szum w psychometrii to:
start learning
błąd

Co to jest produktywność?
start learning
Tendencja do maksymalizowania ilościowego aspektu zachowania testowego- dawania wielu lub długich odpowiedzi.

Co to jest lateralizacja?
start learning
Zaznaczanie odpowiedzi albo stale po lewej albo stale po prawej stronie arkusza odpowiedzi.

Co to jest niezdecydowanie?
start learning
Opuszczanie odpowiedzi, wybieranie odpowiedzi pośredniej.

Co to jest krańcowość?
start learning
Wybieranie odpowiedzi skrajnych.

Jakie style odpowiadania są niezależne od treści twierdzeń?
start learning
1. Produktywność 2. Lateralizacja 3. Niezdecydowanie 4. Krańcowość

Czy tendencja do potwierdzania uogólnień o zachowaniu jest zależna od treści twierdzenia kwestionariuszowego?
start learning
TAK.

Co to jest skala odwrócona?
start learning
Tam gdzie było, tak" tam robi się, nie".

Odwrotnością czego jest, pozorna oryginalność"?
start learning
Czynnika aprobaty społecznej.

Kiedy, w jakich okolicznościach ujawnia się tendencja do zgadywania?
start learning
Wszędzie tam gdzie istnieje niepewność, która odpowiedź jest poprawna.

Czy badani mają tendencję do uznawania własnych charakterystyk za społecznie aprobowane?
start learning
TAK

Co pozwala usunąć w znacznym stopniu źródła zakłóceń w badaniu indywidualnym?
start learning
Dobry kontakt z O.B.

Co pozwala mierzyć tendencję do potakiwania (jeśli chodzi o typ twierdzeń)?
start learning
Wysoka wieloznaczność twierdzeń.

Jaki wynik surowy w MMPI może już budzić wątpliwości?
start learning
Niższy niż 14.

2 Strategie identyfikacji odpowiadania przypadkowego:
start learning
1. Wykorzystywanie skal kontrolnych 2. Porównywanie wyników O.B. z wynikami, o których wiemy, że powstały w przypadkowy sposób.

W jaki sposób identyfikuje się odpowiadanie przypadkowe w MMPI?
start learning
Przez powtarzanie tych samych twierdzeń w różnych miejscach kwestionariusza- SKALA T-R (test-retest)

Sformułowania zaczynające się od, często", zawsze" a zróżnicowania społecznej aprobaty treści twierdzeń.
start learning
Zmniejszają te zróżnicowania.

Sformułowania zaczynające się od, nigdy", nikt" (formy przeczące ogólnie) a zróżnicowanie aprobaty treści.
start learning
Zwiększają to zróżnicowanie.

Twierdzenia w stronie biernej (forma bezosobowa) a społeczna aprobata.
start learning
Są one oceniane bardziej jednoznacznie pod względem aprobaty społecznej.

Twierdzenia w stronie czynnej a aprobata.
start learning
Zwiększają zróżnicowanie ocen.

Twierdzenia w 1 os. l. poj. a hierarchia wartości społecznych.
start learning
Takie twierdzenia są wyżej niż w innej osobie. (i są rzadziej obiektem dyssymulacyjnej manipulacji)

Długość twierdzenia i jego skomplikowanie gramatyczno-logiczne a stabilność odpowiedzi.
start learning
Im trudniejsze i dłuższe twierdzenie tym mniej stabilne odpowiedzi.

Twierdzenia w czasie przeszłym a stabilność odpowiedzi.
start learning
Bardziej stabilne odpowiedzi.


You must sign in to write a comment